Kronisk parodontit kan påverka blodfettsbalansen
Det finns ett samband mellan kronisk parodontit och blodfettsbalansen, men forskarna kan inte fastslå ett samband. Foto: Colourbox

Kronisk parodontit kan påverka blodfettsbalansen

Forskning 31 jan 2018
Dela artikeln
Kronisk parodontit visar ett samband med minskade HDL-nivåer och ökade LDL- och triglyceridnivåer, men opåverkad totalkolesterol, enligt ny metaanalys.

En ökande mängd vetenskapliga studier pekar tydligt på ett samband mellan parodontit och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men mekanismerna bakom har varit svåra att slå fast. Nu kommer ett inspel i frågan som pekar på ett samband mellan kronisk parodontit och blodfettsbalansen.

Det är amerikanska och brasilianska forskare som har gjort en metaanalys av studier som jämfört blodfettspanoramat hos icke-rökare med och utan kronisk parodontit där ingen medicinerades för blodfettsrubbning.

Ett problem är att studierna är ganska små. Totalt 19 studier omfattande drygt 2 100 personer är inkluderade. Studierna visar upp en relativt stor heterogenicitet, främst beroende på att begreppet parodontit inte är enhetligt definierat, något som forskarna hanterar genom subanalyser av de studier som har en ”säker” parodontitdiagnos.

Resultatet pekar på ett samband med sänkta HDL-nivåer och förhöjda LDL- och triglyceridnivåer, men det går inte att fastslå ett orsakssamband, enligt forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch