Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning
Migrän är åtta gånger vanligare och fibromyalgi nästan fyra gånger vanligare hos personer med TMD visar studie. Foto: Colourbox

Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning

Forskning 4 apr 2022
Dela artikeln
Kroniska smärttillstånd är vanligare hos personer med käkfunktionsstörning jämfört med i befolkningen generellt.

En systematisk sammanställning visar att olika typer av kronisk smärta är vanligare hos personer med temporomandibulär dysfunktion (TMD).

Omkring 66 procent av personerna med TMD hade kronisk ryggsmärta, 50 procent hade myofasciellt smärtsyndrom, 50 procent hade kronisk magsmärta, 40 procent migrän, 19 procent irritabelt tarmsyndrom och 14 procent fibromyalgi.

Migrän och fibromyalgi

Jämfört med befolkningen generellt är det alltså avsevärt vanligare med kroniska smärttillstånd i denna grupp. Migrän är till exempel åtta gånger vanligare och fibromyalgi nästan fyra gånger vanligare.

En av studierna i sammanställningen såg på psykiska sjukdomar, och där var depression den vanligaste sjukdomen med 17 procent.

Vad kom först

Den systematiska sammanställningen inkluderade nio prevalensstudier*, varav åtta på kronisk smärta och en på psykiska diagnoser. Det var dock få studier och de ingående studierna hade få deltagare, noterar författarna.

Författarna letade efter studier som kartlagt incidens**, men hittade ingen. En incidensstudie skulle kunna klargöra vad som kom först, käkfunktionsstörningen eller den kroniska smärtan.

*Prevalens = antal sjuka i en population

**Incidens = antal sjukdomsfall under ett visst tidsfönster

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch