Kvinnliga tandläkare mer drabbade av stress än manliga
Kvinnliga akademiker är i betydligt högre grad än manliga sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos, ofta relaterad till stress. Foto: Colourbox

Kvinnliga tandläkare mer drabbade av stress än manliga

Arbetsmiljö 26 jan 2022
Dela artikeln
Det är tre gånger vanligare att en kvinnlig tandläkare är sjukskriven med en psykiatrisk diagnos än att en manlig tandläkare är det. Det visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

I rapporten konstaterar man att sjukskrivningar bland akademiker ökar snabbare än för andra grupper, och att det framför allt handlar om stressrelaterade diagnoser.

Sjukskrivningarna är vanligast i kommunal sektor, och ökar snabbast bland kvinnliga akademiker. Man kopplar siffrorna till hög arbetsbelastning, otydliga krav och hög anspänning på jobbet.

Tandläkarna befinner sig ungefär i mitten av listan över sjukskrivningstalen för 77 akademikeryrken. 13,8 tandläkare per 1 000 är sjukskrivna med psykiatriska diagnoser. För kvinnor är siffran 30,1 och för män 11,7. Detta är lägre siffror än för andra yrkesgrupper inom vården.

För akademiker som grupp är 21 personer sjukskrivna per 1 000 yrkesverksamma. Även här är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor är sjukskrivna. Mest utsatta är präster, pastorer, socialsekreterare och psykologer. Dessa har sjukskrivningstal på kring 40 personer per 1 000.

Läs mer

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch