Kvinnornas dominans ökar

23 maj 2014
Dela artikeln
Vid senaste intaget till landets tandläkarutbildningar var hela sju av tio studenter kvinnor, visar Tandläkartidningens genomgång. Kvinnorna dominerar nu stort på allt fler akademiska utbildningar.

Kvinnorna blir stadigt allt fler inom tandläkaryrket. Vid senaste intagningen till de svenska tandläkarutbildningarna nådde andelen kvinnor en toppnotering på 68 procent.

Siffrorna skiljer sig en del åt mellan de olika utbildningsorterna. I Göteborg var andelen kvinnor 72 procent, i Umeå drygt 70. I såväl Malmö som Stockholm var andelen 65 procent. Det visar högskolornas egen statistik.

Men Sverige har inte störst andel kvinnor på tandläkarutbildningarna. Både Danmark som Norge slår oss, med hela 74 respektive 73 procent kvinnor vid senaste antagningen.

Tagit över på ”prestigeutbildningar”

Det är dock inte bara bland tandläkarna som kvinnorna är i klar majoritet.

Siffror från Saco visar att kvinnorna tagit över på många akademiska ”prestigeutbildningar”. Bland veterinärer är andelen kvinnor nu 87 procent. Även på till exempel agronom-, jurist- och arkitektutbildningarna är kvinnorna i betydande majoritet (se grafik nedan). Lite jämnare väger det bland läkarstudenter där kvinnorna i dag utgör 56 procent.

Enligt Saco finns en tendens att män som väljer akademiska yrken i högre grad än kvinnor satsar 
på yrken som ger hög lön. Medan kvinnor tenderar att välja yrken med sämre löner, exempelvis i vård, skola och omsorg.

Finns det då en risk att den kvinnliga dominansen leder till sämre löneutveckling?

Nej, fackförbundet Tjänstetandläkarna, vilkas medlemskår till 67 procent består av kvinnliga tandläkare, känner ingen oro:

– Vi ser inte att den ökande andelen kvinnliga medlemmar har lett till det, säger ombudsman Susanna Magnusson.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch