Lågenergilaser vid TMD gav inte förväntad effekt

Forskning 9 mar 2015
Dela artikeln
Lågenergilaser har dålig effekt på smärtan vid TMD, men god effekt på rörligheten.

Lågenergilaser har nyligen introducerats som en enkel och biverkningsfri behandling av temporomandibulära problem, TMD. Effekten sägs vara antiinflammatorisk och smärtlindrande genom hämning av bildandet av smärtmedierande prostaglandiner och dämpning av enzymet cyklooxygenas 2.

Men en ny kinesisk meta-analys av 14 högkvalitativa randomiserade och kontrollerade studier omfattande totalt 454 patienter kan visa att laserbehandlingen inte verkar ha någon signifikant effekt på smärtan vid TMD. De tio studier som hade mätt patienternas förändrade smärtupplevelse med visuell-analog-skala, VAS, kunde inte visa någon signifikant skillnad i smärta mellan dem som fick laserbehandling och dem som fick placebo.

Studierna har använt olika våglängder av laserljus där de vanligaste ligger mellan 780 och 904 nm. En forskargrupp hävdar dock att våglängden 632,8 nm penetrerar djupare in i vävnaden, men inte heller de kan visa någon skillnad i smärtupplevelse mellan grupperna.

Det råder också oklarhet kring den optimala dosen där vissa föreslagna doser använts i hälften av studierna medan resten använt högre doser, men inte heller det gav någon variation i smärteffekten. Däremot visar metaanalysen tydligt förbättrad effekt på funktionen efter behandling med lågenergilaser. Både den aktiva och passiva maximala vertikala öppningsförmågan var signifikant bättre för dem som fått laserbehandling än dem som fått placebo. Även förmågan att röra käken till höger och rakt ut var bättre.

Forskarna drar slutsatsen att behandling med lågenergilaser har begränsad effekt när det gäller smärtlindring, men kan signifikant förbättra funktionen hos patienter med TMD.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch