Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukt
Läkemedelsverket varnar för produkten, som inte är säker för konsumenten. Bild:Läkemedelsverket

Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukt

Blekning 22 jun 2017
Dela artikeln
Läkemedelsverket varnar för användning av tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit. Produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid. 

– Produkten utgör en hälsorisk då hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som bedöms vara säkert för konsumenter uppmätts i den. Produkten är därmed en olaglig kosmetisk produkt då den bryter mot både artikel 3 och artikel 14.1 b i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.

Maximal tillåten halt väteperoxid i tandblekningsprodukter för konsumenter är 0,1 % enligt kosmetikaförordningen inom EU. I nämnda produkt uppmättes 10 % väteperoxid och utöver det har märkningen stora brister.

– Normalt skulle vi besluta om saluförbud för produkten för att skydda konsumenter men i detta fall kan vi inte spåra någon verksamhet bakom webbsidan som säljer produkten. Det innebär att vi inte kan använda våra vanliga tillsynsverktyg, som saluförbud och anmälan av misstänkt brott och därför är vi nödgade att gå ut brett och varna för produkten och de besvär den kan orsaka, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kontrollerar just nu tandblekningsprodukter på den svenska marknaden. Projektet ska vara klart under hösten 2017.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch