Landsting och universitet i nytt samarbete
Det nya avtalet är ett regionalt avtal för tandläkarutbildningsavtal (TUA). Foto: Eva Levring-Jäghagen

Landsting och universitet i nytt samarbete

Regionavtal 23 apr 2015
Dela artikeln
Ett nytt avtal om samarbete kring tandläkarutbildning och klinisk forskning i Umeå börjar gälla från 1 maj.

Ett nytt begrepp, universitetstandvårdsenheter, införs. Landstingets tandvårdskliniker kan bli universitetstandvårdsenheter om de uppnår vissa villkor, enligt Per Tidehag, tandvårdschef i Västerbottens län. Han är positiv till förändringen.

För att få kalla sig för universitetstandvårdsenhet måste en klinik klara en prövning där utomstående expertgranskare är med och bedömer.

Beslutet om nya universitetstandvårdsenheter fattas först den 5 maj, men Per Tidehag tror att det kommer att bli fyra stycken. På varje universitetstandvårdsenhet kommer en professor eller lektor att ha ansvar för forskning och utveckling på enheten. De FOU-ansvariga kommer också att ha förenad tjänstgöring, vilket innebär att de anställs till 66 procent av Umeå universitet och till 33 procent av Folktandvården Västerbotten.

Samarbetet mellan universitetet och folktandvården utökas på flera sätt. En representant från universitetet kommer att ingå i folktandvårdens ledningsgrupp och en representant från folktandvården kommer att ingå i odontologiska institutionens ledningsgrupp.

Det nya avtalet är ett regionalt avtal för tandläkarutbildningsavtal (TUA). Staten betalar TUA-medel till vissa landsting för att bekosta tandläkarutbildningar i Umeå och Göteborg. Hur TUA-pengarna används bestäms av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting tillsammans.

Läkarutbildningen, medicinsk forskning och hälso- och sjukvården i Västerbotten berörs också av det nya avtalet.

En annan förändring är att universitetet kommer att vara med i universitetssjukvårdens ledning, som får namnet Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse. Både landsting och universitet kommer att vara representerade, och även studenterna.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch