Lång väg till jobb efter kompletterande utbildning
Bara 50 procent av tandläkarna som hade gått den kompletterande utbildningen var etablerade på arbetsmarknaden efter ett år. Foto: Colourbox

Lång väg till jobb efter kompletterande utbildning

Uppföljning 16 sep 2016
Dela artikeln
Tandläkare som läser en kompletterande utbildning har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läser grundutbildningen i Sverige.

Det framgår av en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Myndigheten har tittat närmare på etableringsgraden bland jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor och tandläkare som har läst en kompletterande utbildning i Sverige.

Totalt sett hade 66 procent av de som gått en kompletterande utbildning etablerat sig på arbetsmarknaden ungefär ett år efter utbildningen. Av enbart tandläkarna hade bara 50 procent tagit sig in på arbetsmarknaden.

Även skillnaden jämfört med dem som läst grundutbildningen till tandläkare i Sverige var anmärkningsvärd, skriver UKÄ. Av de som tog examen från grundutbildningen 2011/12 var 94 procent etablerade på arbetsmarknaden ett år efter examen men bara 40 procent av motsvarande årskull på den kompletterande utbildningen.

Efter ungefär tre år var etableringsgraden högre, runt 78 procent för tandläkare.

UKÄ skriver att en anledning till skillnaden i etableringsgrad kan vara att nyanlända tandläkare har ett mindre kontaktnät i landet.

Läs hela rapporten på UKÄ:s hemsida.

Text: Linda Persson

Dela artikeln
  1. Kommentar från f.d. KUTare 16 september 2016:

    Vilken spridning, 2014 hade 14 av 15 varit anställda inom ett år efter KUT-examen

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch