Långt kvar till jämn könsfördelning av professorer
I uppdraget från regeringen ingick att en viss procent av nyrekryterade professorer skulle vara kvinnor.

Långt kvar till jämn könsfördelning av professorer

rekryteringsmål 15 dec 2015
Dela artikeln
Trots uppdrag från regeringen att öka antalet kvinnliga professorer är fördelningen av professorstitlarna väldigt ojämn. På de odontologiska institutionerna är en majoritet av professorerna män, förutom i Malmö.

År 2012 fick Sveriges universitet uppdraget att öka antalet kvinnliga professorer fram till år 2015. I rekryteringsuppdraget ingick att en viss procent av nyanställda professorer skulle vara kvinnor. De fyra lärosäten där tandläkarutbildningen finns fick i uppdrag att nyrekrytera enligt följande andel:

●    Karolinska institutet (KI), Huddinge: 47 procent
●    Göteborgs universitet: 40 procent
●    Malmö högskola: 38 procent
●    Umeå universitet: 39 procent

Malmö högskola är den enda av skolorna som har lyckats nå rekryteringsmålet för hela skolan. Den odontologiska institutionen är också den enda av de fyra odontologiska institutionerna att ha 50 procent män och 50 procent kvinnor som är professorer.

Vid den odontologiska institutionen på Sahlgrenska akademin i Göteborg är visserligen den enda professor som anställts under perioden en kvinna, men den totala andelen kvinnliga professorer är därmed två av tio kvinnor, alltså bara 20 procent.

I Umeå är en tredjedel av professorerna kvinnor, två av sex anställda.

Vid den odontologiska institutionen på KI är i dag två av tio professorer kvinnor. Under perioden har tre professorer rekryterats, varav en kvinna. Totalt sett för hela KI har andelen nyrekryterade kvinnliga professorer varit ungefär 20 procent. Långt ifrån det 47-procentiga målet, alltså.

– Det var ett väldigt högt ställt mål och egentligen omöjligt att uppnå med tanke på det låga antal nyrekryteringar vi gör under en treårsperiod, säger Sylvie Garnbeck, HR-konsult på KI.

Sylvie Garnbeck säger att det krävs mer tid för att ändra de strukturer som i dag leder till att fler män blir professorer, något som KI också arbetar med. Bland annat har rekryteringsutskottet, som alla rekryteringar går genom, fått utbildning med fokus på kön.

De flesta tandläkare som examineras är kvinnor, borde inte det leda till att antalet kvinnliga professorer ökar?

– På lång sikt borde det vara så, men det kommer att ta många år om det inte görs något aktivt. Det kan till exempel handla om en jämställdhetsanalys av rekryteringsprocessen och att höja kunskapsnivån om normer och värderingar som motverkar en jämn könsfördelning. Förändringsarbetet handlar även om att skapa en bra arbetsmiljö för både män och kvinnor.

I budgetpropositionen för 2016 lovade regeringen nya pengar till arbetet med jämställdhet på landets högskolor och universitet. KI har inte fått något förnyat uppdrag än, men det kommer förmodligen under våren, tror Sylvie Garnbeck.

– Det här är ett förändringsarbete som pågår och måste få ta tid.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch