Länken stärkt mellan parodontit och diabetes

Forskning 26 apr 2018
Dela artikeln
En ny konsensusrapport belägger det vetenskapliga sambandet mellan parodontit och diabetes, och formulerar riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård.

De båda kroniska, icke smittsamma sjukdomarna parodontit och diabetes är oberoende av varandra associerade till mortalitet och är dubbelriktat associerade med varandra.

I en nyligen publicerad konsensusrapport, som tagits fram gemensamt av International Diabetes Federation och European Federation of Periodontology, har syftet varit att uppdatera evidensen för sambandet och undersöka hur en effektiv behandling av parodontit påverkar metabolisk kontroll, till exempel HbA1C-värdet hos personer med diabetes.

Rapporten konstaterar att det finns stark evidens för att personer med parodontit har förhöjd risk för dysglycemia (avvikelser i blodglukosnivåer) och insulinresistens. Kohortstudier visar även att personer med diabetes som har parodontit har signifikant högre HbA1C-värden. En trolig mekanism för denna påverkan är förändringar i det parodontala mikrobiomet. Man vet också att parodontit är associerat med en högre risk för att få typ 2-diabetes.

Vidare konstateras i rapporten att det är säkert och effektivt att genomföra parodontitbehandling på personer med diabetes, och att det har en gynnsam påverkan på HbA1C-värdet efter tre månader. Tillförlitliga resultat saknas för längre uppföljningstider.

I rapporten formuleras också riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård: Patienter med diabetes bör informeras om att risken att utveckla parodontit är förhöjd och att obehandlad parodontal sjukdom har negativ inverkan på den metaboliska kontrollen, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och njurdysfunktion.

Inom diabetesvården bör man fråga om patienten uppmärksammat tecken på parodontit, till exempel blödande tandkött eller rörliga tänder. Behandlande läkare bör försäkra sig om att patientens parodontala status undersöks och att eventuell parodontal sjukdom behandlas.

Källa

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch