Låt fler få del av tandvårdsstödet

17 dec 2012
Dela artikeln
Ta bort 3 000-kronorsgränsen i tandvårdsstödet. Då skulle alla få minst hälften av sina tandvårdskostnader täckta. Det anser Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna.

För ett halvår sedan konstaterade Riksrevisionen att personer med låga inkomster och dålig tandhälsa fortfarande inte tar del av högkostnadsskyddet. Drygt sju procent av dem som svarade på deras enkät uppgav att de trots dålig tandhälsa ändå inte besöker tandvården regelbundet. I tre av fyra fall angav de att de inte har råd. Dessa personer uppgav att de skulle gå till tandläkaren oftare om tandvården subventionerades mer.

– Kännedomen om tandvårdsstödet är dålig och man når inte dem som bäst behöver vård. Regeringen bör därför följa upp och se om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och träffar rätt målgrupper, sade riksrevisor Gudrun Antemar.

En studie som Försäkringskassan gjorde i höstas bekräftade detta.

– Vår studie visar att de grupper där det är vanligt att inte besöka tandvården i stor utsträckning sammanfaller med de grupper som anser sig ha dålig tandhälsa. Resultatet tyder på att det finns begränsningar i hur tandvårdsstödet når dessa grupper, sade Anna Arwidsson Hansen, analytiker på Försäkringskassan.

Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna, konstaterar att 75 procent av dem som besöker tandvården får betala från första till sista kronan. Han anser att 3 000-kronorsgränsen bör tas bort.

– Då skulle alla få minst hälften av sina tandvårdskostnader täckta. En sådan åtgärd kan också täckas ekonomiskt inom givna ramar om det allmänna tandvårdsbidraget avskaffas.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch