Liten risk att bli smittad av tuberkulos i tandvården
Tuberkulos (tbc) sprids mellan människor genom luften med aerosoler som innehåller tuberkelbakterier. Foto: Alexey Kotelnikov/Alamy Stock Photo

Liten risk att bli smittad av tuberkulos i tandvården

Metod 3 apr 2017
Dela artikeln
Tandvårdspersonal behöver inte oroa sig för tuberkulos. Risken att bli smittad av någon som inte hostar och inte är påtagligt sjuk är minimal, enligt Folkhälsomyndigheten.

Sverige tog emot totalt 162 877 asylsökande 2015. Även om antalet som tas emot årligen har minskat avsevärt sedan dess, är det många tandläkare som kommer i kontakt med nyanlända.

En del som har patienter som kommer från länder där tuberkulos är vanligare än i Sverige är oroliga för att smittas, men oron är obefogad, enligt Jerker Jonsson, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Även om incidensen är högre bland nyanlända från vissa länder, har de allra flesta inte tuberkulos. Dessutom är få som bär på sjukdomen smittsamma. Risken att bli smittad av en patient som besöker tandvården är mycket liten, även om patienten skulle ha tuberkulos, säger han.

Tio procent sjuka
Bara tio procent av alla som smittas av tuberkulos utvecklar en aktiv sjukdom. 90 procent blir inte sjuka, har inga symtom och är inte smittsamma.

– Generellt kan man säga att risken att bli smittad av en person som har aktiv tbc men som saknar uppenbara symtom är mycket liten. Om de inte har hosta är risken att bli smittad mycket låg.

Det finns inga rapporter om smittspridning av sjukdomen inom tandvården i Sverige.

– Jag vet ingen tandläkare som har blivit smittad av tuberkulos i Sverige. Jag känner till fall inom sjukvården som har blivit smittade i landet, men det är inte ens varje år vi har något fall bland sjukvårdsanställda, säger Jerker Jonsson.

Även om en person har hosta, hostar de flesta av någon annan anledning, exempelvis rökning eller vanlig förkylning.

734 fall
Totalt rapporterades 734 fall av tuberkulos i Sverige förra året. 74 av de smittade var födda i Sverige. De flesta kom från Somalia, Eritrea, Etiopien och Afghanistan och smittades utomlands.

Tandläkare som behandlar patienter från riskländerna behöver inte extra andningsskydd och behöver inte vaccineras. De som har vaccinerats i sin barndom behöver inte vaccineras om.

– Vi rekommenderar inte att vuxna vaccineras. Vaccin mot tuberkulos är inte särskilt effektivt för vuxna, säger Jerker Jonsson.

Remittera sjuka till läkare
Däremot avråder han tandläkare från att undersöka patienter om det finns en välgrundad misstanke om att någon kan ha en aktiv tuberkulos, det vill säga att personen hostar, verkar vara sjuk samt har haft nära kontakt med någon som har haft sjukdomen.

Istället rekommenderar han att tandvårdsundersökningen och eventuell behandling då skjuts upp och att personen remitteras till läkare som kan undersöka för tbc.

Smittar inte via saliv
Även om man som tandläkare skulle behandla en patient som är sjuk är risken att bli smittad av tuberkulos i samband med en behandling mycket liten, enligt Jerker Jonsson.

Tuberkulos smittar inte genom saliv, utan sprids med aerosoler som innehåller bakterier som kommer ifrån lungorna.

– Det är bara aerosoler som andas in som kan smitta. Stänk smittar inte.

Dessutom krävs det vanligen en lång exponering. Att vistas i närheten av en patient under någon timme är i regel för kort tid, menar han.

Familjen i riskzonen
De som har störst risk att bli smittade är de som bor med någon som är sjuk. Om du vistas dag efter dag i samma rum som en person med lungtuberkulos som har hosta är det relativt stor risk att du smittas, men många får trots detta inga besvär.

Läs mer om tuberkulos och topplistan över riskländer i Tandläkartidningen nummer 5 2017, ute runt 6 april.
Janet Suslick

 

Fem fakta om tuberkulos

1 Tuberkulos (tbc) är en ovanlig sjukdom i Sverige.

2 Det finns effektiva läkemedel mot tbc. De flesta blir helt friska om de får behandling.

3 Tuberkulos drabbar oftast lungorna men kan också ge infektion i lymfkörtlar och ibland i andra kroppsdelar.

4 Slemmig hosta som pågår i mer än tre veckor kan vara ett tecken på lungtuberkulos. Allmänna symtom som trötthet, feber, dålig matlust, viktnedgång och svettningar på natten är också vanliga.

5 För att bli smittad krävs det normalt långvarig och nära exponering till en person som har smittsam tbc, det vill säga lungtuberkulos och hosta.

Källa: 1177 Vårdguiden

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch