Malmö blir globalt informationsnav för tandhälsa
Malmö högskola var den självklara samarbetspartnern, berättade Dr Hiroshi Ogawa (till vänster) vid sitt besök på skolan. Han välkomnades av bland andra Peter Carlsson, ansvarig för CAPP i Malmö. Foto: Malmö högskola

Malmö blir globalt informationsnav för tandhälsa

Uppdrag 23 jan 2015
Dela artikeln
WHO:s Collaborating Centre, CAPP, vid Malmö högskola får större ansvar för informationsspridning om orala sjukdomar och det globala hälsotillståndet. Det beskedet gav Dr Hiroshi Ogawa, ansvarig för WHO:s program för oral hälsa, vid sitt besök på högskolan.

Beskedet innebär att insamling, registrering och spridning av all data som berör den orala hälsan i världen framöver kommer att ske via Malmö.

– Det betyder att vi kommer att få en mer framskjuten position och det är naturligtvis väldigt glädjande, säger Peter Carlsson, föreståndare och ansvarig för CAPP i Malmö.

– WHO har också nyligen implementerat nya rutiner för hur informationsinsamlingen framöver ska bedrivas.

Malmö har enligt Dr Hiroshi Ogawa varit ett ledande Collaborating Centre under lång tid.

– När vi insåg behoven av att uppdatera våra system för framtiden var Malmö den självklara samarbetspartnern, berättade han vid besöket.

Peter Carlsson och hans kollegor på CAPP ser fram emot att påbörja arbetet med att samla in och bearbeta data för fler tandsjukdomar. Tidigare fokus låg främst på kariessjukdomen.

– Det ska bli mycket spännande med ett breddat uppdrag och vi är redan igång med att etablera en infrastruktur för hur informationshanteringen av tandvårdsdata ska bedrivas framöver, förklarar han.

 

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch