Malmö får revansch
Andelen studenter som är nöjda eller mycket nöjda i Studerandeföreningens undersökning är störst i Malmö. Illustration: Lasse Mellquist

Malmö får revansch

2 apr 2014
Dela artikeln
Tandläkarutbildningen i Malmö har fått kritik för bristande kvalitet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), men av studenterna får utbildningen högsta betyg.

Tandläkarförbundets studerandeförening har utvärderat vad studenterna tycker om vissa delar av tandläkarutbildningarna i landet.

– Vi märkte att studenter på olika orter hade olika åsikter kring upplägget på utbildningen. Vi valde att göra enklare jämförelser av schemalagd tid och fokusera på studenternas åsikter för att respektive lärosäte ska få en bild av hur studenterna upplever sin utbildning, berättar Jessika Kylås, ansvarig för undersökningen.

En del av utvärderingen baseras på en enkät som studenter i Malmö, Umeå, Stockholm och Göteborg har svarat på. Flera frågor handlar om hur nöjda studenterna är med olika aspekter av utbildningen, till exempel handledning, patientbehandling och möjligheten att påverka utbildningen.

Andelen studenter som är nöjda eller mycket nöjda är störst i Malmö. Malmöstudenterna anser även att arbetsmiljön på kliniken är mycket god eller god i större utsträckning än studenterna på de andra orterna.

Olika upplägg

Förutom enkätsvaren har studerandeföreningen jämfört den totala schemalagda tiden samt hur många handledarledda timmar, patienttimmar och prekliniktimmar som erbjuds på de olika utbildningarna.

Jämförelsen visar att:

* Studenterna i Stockholm har mest föreläsningar och seminarier (2 263 timmar). Det är nästa fyra gånger så mycket som i Malmö (575 timmar).

* Studenterna i Malmö har däremot den längsta schemalagda tiden totalt (4 717 timmar jämfört med 3 258 timmar i Göteborg, där tiden är kortast).

* Studenterna i Umeå och Malmö har den längsta schemalagda tiden på klinik totalt, medan studenterna i Göteborg och Stockholm har minst.

Mindre nöjda

Andelen studenter i Göteborg och Stockholm som har svarat är låg, runt hälften. Därför är resultaten osäkra, men mer än hälften av studenterna i Göteborg och Stockholm som har svarat är missnöjda eller mycket missnöjda med antalet patienttimmar.

Missnöjet är också störst i Göteborg och Stockholm vad gäller antalet handledarledda timmar och de behandlingar och moment som måste utföras på klinik – minst en fjärdedel är missnöjda eller mycket missnöjda.

Drygt en tredjedel av studenterna i Göteborg och Stockholm är även missnöjda eller mycket missnöjda med sina möjligheter att påverka utbildningen.

Studenter stressar

Utvärderingen visar också att:

* Stress är ett problem under utbildningstiden. På frågan ”känner du dig stressad av skolarbetet?” svarar 45 procent av studenterna ja och 49 procent ibland. Endast sex procent svarar nej. Var tredje student i Malmö svarar ja jämför med mer än varannan i Umeå och Stockholm.

* De flesta studenter anser att de har fått lära sig hur man ergonomiskt ska arbeta för att undvika framtida arbetsskador, men andelen varierar mellan 96 procent i Umeå och bara 67 procent i Göteborg.

Läs mer om UKÄ:s utvärdering av tandläkarutbildningarna här.

Så gick undersökningen till

* En enkät delades ut till studenter som gick de tre sista åren av tandläkarutbildningen i samband med en schemalagd föreläsning. Endast studenterna som var närvarande hade möjlighet att delta.

* Sammanlagt 412 studenter deltog i enkätundersökningen.

* Andelen av de inskrivna studenterna som svarade varierade (Malmö: 75 procent, Umeå 73 procent, Stockholm 53 procent, Göteborg: 49 procent).

* Förutom enkätsvar har studerandeföreningen jämfört antalet handledarledda timmar (föreläsningar och seminarium), antalet patienttimmar (vuxentandvård samt barn- och ungdomstandvård), antalet prekliniktimmar samt den totala schemalagda tiden (exklusive eget arbete).

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch