Malmö högskola blir universitet
Forskning får mer pengar när Malmö högskola blir universitet nästa år.

Malmö högskola blir universitet

Fokus på forskning 7 nov 2017
Dela artikeln
Malmö högskola blir Malmö universitet vid årsskiftet. Det blir större fokus på forskning och ökade forskningsanslag från staten, vilket gynnar även odontologiska fakulteten.

Malmö högskola får en generell rätt att ge utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamen när den blir universitet.

– Odontologiska fakulteten har haft dessa rättigheter hela tiden, så för oss innebär just detta ingen förändring, men det stärker hela lärosätet, berättar Gunilla Klingberg, dekan på odontologiska fakulteten.

Mer pengar till forskning
Universitet kommer att få mer pengar till forskning från staten och en del går till odontologiska fakulteten. Pengarna kommer att användas till nya doktorand- och forskarassistenttjänster, bland annat. Professorerna får mer tid till forskning i sina tjänster. Odontologiska fakulteten kommer även att satsa medel på pedagogisk forskning och forskning om systematisk utvärdering av metoder och tekniker inom hälso-och sjukvården.

I samband med att det blir större fokus på forskning förväntar sig högskolan en ökad externfinansiering av forskning, enligt Gunilla Klingberg.

– En starkare forskning påverkar också utbildningen positivt eftersom forskningsanknytningen blir tydligare, säger hon.

Omorganisation planeras
En omorganisation planeras samtidigt på Tandvårdshögskolan i Malmö.

– Vi börjar planera införandet nu och den nya organisationen ska vara på plats från januari 2019, säger Per Alstergren, prodekan på odontologiska fakulteten.

Det blir fyra akademiska sektioner istället för 13 avdelningar. All klinisk verksamhet kommer att utföras av en mer sammanhållen universitetstandvårdsklinik.

– Det blir en tydligare chefsstruktur. Universitetstandvården kommer att innehålla en utbildningsklinik och ett multidisciplinärt kompetenscentrum där specialister och annan kompetens förs ihop. Det innebär mer samarbete över ämnesgränser och integration av specialister med allmäntandvården, berättar han.

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

* Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola (Tandvårdshögskolan) utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker.

* Vid tandläkarutbildningen finns runt 290 helårsstudenter.

* Forskarutbildning och specialistutbildning av tandläkare ges också vid Tandvårdshögskolan.

* Tandvårdshögskolan är känd för den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL).

* Cirka 10 000 patienter behandlas vid Tandvårdshögskolan varje år.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch