Malmö universitet får nej till tandhygienistexamen
Foto: Malmö universitet

Malmö universitet får nej till tandhygienistexamen

Examen 20 feb 2019
Dela artikeln
Ansökan om att utfärda den nya treåriga tandhygienistexamen vid Malmö universitet har avslagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

I beslutet hänvisar man bland annat till att det inte finns tillräckligt många lärare som är tandhygienister, att det saknas någon som är disputerad på området, och att det saknas en vetenskaplig miljö som drivs av tandhygienister.

Gunilla Klingberg, dekan vid odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, säger i ett pressmeddelande att man har annonserat efter disputerade lärare utan framgång, och att man nu ska göra en förnyad analys för hur man ska lösa frågan. De vill också förbättra möjligheterna till forskningsanknytning i utbildningen.

–  Närhet till forskningsmiljö och forskarutbildning är viktigt. Vi planerar att under året rikta doktorandtjänster till tandhygienister, säger hon.

De sakkunniga som har bedömt universitetets ansökan anmärker också på att hälsofrämjande och förebyggande arbete inte är så tydligt framträdande i lärandemålen, att ”tandhygienistens kompetensområde avgränsas i förhållande till tandläkaryrket snarare än i termer av tandhygienistens självständiga yrkesansvar”, och att det är otydligt hur studenterna kommer att tränas i självständighet för att kunna uppnå examensmålen.

Beskedet påverkar inte studenterna som idag läser på den nuvarande tvååriga utbildningen som kommer att ta sin examen som planerat i juni 2019 respektive 2020.

Källor: UKÄ och Malmö universitet

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch