Män i majoritet bland specialisterna

12 jun 2014
Dela artikeln
Kvinnorna dominerar tandläkarkåren, men bland specialisterna 
är männen fortfarande 
i majoritet. Oral kirurgi är den starkaste manliga bastionen, visar Tandläkartidningens granskning.

Kvinnorna är redan i majoritet bland tandläkarna och deras andel ökar stadigt. Men bland specialisterna dominerar fortfarande männen, även om andelen kvinnor ökar starkt även här.

1995 fanns det totalt 803 specialister i landet, varav 539 var män. 2011 var antalet specialister totalt 849, varav 472 män.

När Tandläkartidningen jämför andelen män och  kvinnor bland specialisterna åren 1995 och 2011 visar det sig att andelen kvinnor har ökat inom alla områden. Allra mest inom bettfysiologin – den till antalet specialister minsta specialiteten – där kvinnorna nästan femdubblat sitt antal och nu är något fler än männen.

– Kanske är våra kvinnliga kolleger mer intresserade av arbetet med att förstå och hantera tillstånd med långvarig smärta och funktionsstörningar i käksystemet, säger professor Anders Wänman vid institutionen för odontologi i Umeå.

Kirurgi domineras av män

Oral kirurgi är det område där männen fortfarande dominerar allra mest, även om kvinnorna också här har blivit något fler. Även bland orala protetiker och endodontister är männen i fortsatt stor majoritet (se grafik).

Inom odontologisk radiologi, ortodonti och bettfysiologi har kvinnorna gått från minoritet till majoritet mellan åren 1995 och 2011. Pedodonti domineras då som nu av kvinnor.

Ser man på åldersfördelningen hos de yrkesverksamma inom specialiteterna visar det sig att ett stort antal specialister kommer att gå i pension inom en nära framtid. Bland parodontologerna var år 2011 nästan fem av tio 55 år eller äldre.

 

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Erik Nylund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch