Många ändringar i tandvårdsstödet

18 dec 2012
Dela artikeln
Specialisttandvården får särskilda referenspriser. Det är en av en rad ändringar som görs i tandvårdsstödet den 1 januari.

Vid årsskiftet blir det många ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) ersättningsreglerna och åtgärdslista. Den nya föreskriften (TLVFS 2012:2) gäller från den 1 januari. En ny version av handboken om statligt tandvårdsstöd (version 4.0) beskriver det som är nytt.

En orsak till förändringar är det nya särskilda tandvårdsbidraget (STB).

Patienter som har ett stort behov av förebyggande tandvård på grund av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan få STB från årsskiftet. Vad STB kan användas till beskrivs i en ny paragraf i TLV:s ersättningsregler. Inga nya tillstånd eller åtgärder tillkommer med anledning av STB.

Andra ändringar görs för att anpassa reglerna till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård. Samtidigt utökas den ersättningsberättigande tandvården något och det görs även en del andra ändringar.

Många ändringar

Här är en del av ändringarna som gäller från årsskiftet:

* TLV:s begrepp ”diagnos/tillstånd” ändras till tillstånd.

* Nya åtgärder för kompletterande undersökningar, utredningar, konsultationer och tomografi införs.

* Nya förebyggande åtgärder för fluorbehandling införs. Professionell tandrengöring ger inte längre ersättning vid risk för parodontit, periimplantit eller mukosit.

* Nya åtgärder för uppföljande information, stegvis exkavering, extraktion av övertaliga tänder samt koagulationskontroller införs.

* Tandstödd protetik ersätts vid entandslucka i tandposition sex.

* Utbytesåtgärderna för implantat vid friändstandlöshet och tretandslucka tas bort. Istället blir ett implantat ersättningsberättigande.

* Åtgärder för långtidstemporära konstruktioner på implantat samt för betthöjning med fyllningsmaterial införs.

* Rebasering blir ersättningsberättigande det första året för proteser där tänderna nyligen har extraherats.

* Vissa åtgärder tas bort och vissa villkor förtydligas.

Vid årsskiftet justeras även referenspriserna.

Läs mer om STB här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch