Många åsikter om specialisttjänstgöring

Nya föreskrifter 16 okt 2017
Dela artikeln
Socialstyrelsens nya föreskrifter och råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring intresserar Tandvårdssverige. Drygt 50 instanser hade skrivit remissvar när tiden gick ut i september.

Föreskrifterna ska träda i kraft den första juni 2018, är det tänkt.

Dagens åtta specialiteter blir kvar och det blir en nionde specialitet – orofacial medicin.

Föreskrifterna innehåller nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter och beskriver vad tandläkare ska kunna, när de är klara med specialisttjänstgöringen inom de nio specialiteterna.

Det framgår också vilken kompetens ST-tandläkarnas handledare och verksamhetschefer behöver ha, och nya regler för specialister som har utbildats utanför EU/EES finns med.

Myndigheter, landsting och regioner, förbund, universitet och specialistföreningar finns med bland dem som har skrivit remissvar till Socialstyrelsen. Överlag är de positiva, men det finns gott om synpunkter om detaljerna i föreskrifterna.

Alla måste kunna etik
I de nya föreskrifterna står det exempelvis på många ställen att specialisttandläkare ska kunna identifiera etiska problem, analysera dem och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet. Det står också att specialister ska visa kunskap om hur diskriminering och ojämlikheter i tandvården kan förebyggas och motverkas.

Det har flera instanser kommenterat. Sveriges Folktandvårdsförening anser till exempel att detta är centralt i yrkesutövningen och att alla tandläkare behöver kunna det. Föreningen tycker därför att de ska utgå som moment i specialistutbildningen, annars kan man tro att inte alla tandläkare behöver kunna det.

Tandvårdsrädsla bör nämnas
Folktandvårdsföreningen föreslår också att tandvårdsrädsla läggs in som en punkt bland det som specialister i orofacial medicin och pedodonti ska kunna.

Föreningen anser också att det vore värdefullt om Socialstyrelsen kunde göra en uppskattning av vad det kostar att utbilda en specialisttandläkare. En farhåga är att kostnaderna underskattas exempelvis för handledarutbildningen samt den nya utbildningen i orofacial medicin.

Folktandvårdsföreningen vill också införa ett krav på fyra års allmäntjänstgöring innan tandläkare får utbilda sig till specialist.

Vill ha skarpare kontroll
Sveriges Tandläkarförbund saknar ett krav på vetenskapligt projektarbete i specialistutbildningarna och efterlyser en skarpare kontroll för att avgöra om ST-tandläkaren har uppfyllt utbildningens mål än vad Socialstyrelsen föreslår. Annars är det risk för onödigt stora kvalitetsskillnader mellan olika utbildningsorter.

Förbundet vill även i fortsättningen ha en formaliserad examination med en extern handledare. ”Examination är i dag en diskussion där ST-tandläkaren måste visa prov på kunskap, förståelse och mognad, vilket är ytterst viktigt. Prov på pedagogisk förmåga ska också visas i form av en examinationsföreläsning”, skriver förbundet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill att föreskrifterna ska tydliggöra vilka behandlingsmoment som ingår i de olika specialisterna. Annars blir regelverket om statligt tandvårdsstöd svårare att tillämpa.

Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch