Många papperslösa får vård enligt nya lagen
Vuxna som vistas i Sverige utan giltiga papper har rätt till tandvård som inte kan anstå. Foto: Colourbox

Många papperslösa får vård enligt nya lagen

Rapport 17 apr 2015
Dela artikeln
De flesta papperslösa som har sökt vård har fått den vård de har rätt till, visar en rapport. Däremot brister kunskapen om regelverket hos de landstingsanställda.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp lagen om hälso- och sjukvård för papperslösa som infördes i juli 2013. Uppföljningen visar att lagen följs i de flesta fall men när en vårdsökande stöter på hinder beror det ofta på att vårdpersonalen inte känner till det nya regelverket, eller att rutiner för hur vården ska ges saknas i landstinget.

Statskontoret uppmanar därför landstingen att ta fram en handbok för hur vården till papperslösa ska ges och utbilda vårdpersonal som möter papperslösa i vad som gäller.

I den nya lagen ges vuxna som saknar tillstånd att vistas i Sverige rätt till tandvård som inte kan anstå. I två landsting, Sörmland och Västmanland har de däremot tillgång till fullständig tandvård.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch