Svenska tandläkare i utlandet struntar i studieskulderna

25 aug 2011
Dela artikeln
En tandläkare med svensk utbildning som arbetar i Storbritannien krävs på nästan en halv miljon kronor av Centrala studiestödsnämnden (CSN) eftersom han inte har betalat av studielånet sedan mitten av 2008.

Förra året skärptes reglerna kring studielån. Preskriptionstiden förlängdes från tio år till 25 år. Dessutom kan den som inte amorterar numera krävas på hela studieskulden på en gång.

Sammanlagt finns det cirka 15 000 utlandssvenskar som inte betalar av på sina studieskulder hos CSN. Den medelålders tandläkaren i Storbritannien finns med bland dem.

Efter avslutade studier på tandläkarutbildningen började mannen betala sina studielån. Han betalade under 2003 till 2007, men i mitten av 2008 slutade han betala av skulden, som i dag ligger på sammanlagt 435 306 kronor.

Struntar i studieskulderna

Många tandläkare finns med bland utlandssvenskar som struntar i att betala av på sina studieskulder till CSN.

Cirka 130 tandläkare fanns med bland CSN:s dåliga återbetalare 2008, då en speciell granskning gjordes. De hade antingen förfallna årsbelopp eller var föremål för indrivning, enligt Klas Elfving, pressekreterare på CSN.

CSN fick tips om att det var vanligt att tandläkare framförallt i Storbritannien struntade i att betala sina svenska studielån.

– Det finns ett tandläkarregister i England som är offentligt. Vi har tittat där för att hitta personer som har studieskulder, berättar Klas Elfving.

– Utbildas man till ett yrke som är välbetalat borde det vara självklart att betala tillbaka sina lån till svenska staten, anser han.

CSN har inte gjort någon specifik uppföljning på tandläkare i utlandet och därför vet man inte om situationen har förändrats sedan 2008.

Kan gå till domstol

När en låntagare låter bli att betala av på studielånet, börjar en indrivningsprocess. CSN fastställer personens adress och skickar två påminnelser. Om låntagaren fortfarande inte betalar skickas kravbrev.

När det gäller låntagare i utlandet tar CSN ofta hjälp av ett indrivningsbolag. Det blir delgivning om skulder och om låntagaren har betalningsförmåga går ärendet vidare till domstol.

 

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
  1. Kommentar från Martin 6 september 2011:

    Helt rätt att kräva igen skulderna. Vi i Sverige har en otrolig förmån att kunna gå en så lång och dyr utbildning utan att behöva betala studieavgifter. Att ta emot studielån utan att sedan göra rätt för sig är djupt osolidariskt och själviskt.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch