Männen skippar norsk efterutbildning

30 okt 2013
Dela artikeln
Efterutbildning blev obligatoriskt för tandläkare i Norge förra året, men en tredjedel av männen har inte registrerat några efterutbildningstimmar än.

Sedan 2012 är efterutbildning obligatoriskt i Norge. Alla medlemmar i Den norske tannlegeforening (NTF) ska genomföra 150 timmars efterutbildning inom en femårsperiod.

Minst 100 av timmarna ska tandläkarna delta i NTF:s egna kurser eller andra som NTF har godkänt. Den övriga tiden kan man exempelvis läsa facklitteratur, delta i en kvalitetscirkel eller gå kurser i utlandet.

Ingen kurs är obligatorisk för alla, utan det finns en stor grad av flexibilitet så att alla kan välja vad de vill, samtidigt som det finns vissa kvalitetskrav på kurserna.

Kvinnor duktigare på efterutbildning

NTF har 4 464 yrkesaktiva medlemmar, 90 procent av alla tandläkare i Norge. Hittills har 74 procent av föreningens medlemmar registrerat efterutbildning, men det är skillnad mellan könen, enligt Öyvind Asmyhr, utbildningschef på NTF.

En tredjedel av männen har inte registrerat några efterutbildningstimmar än. Han tror att det i första hand beror på att många av dem är äldre.

Det är fortfarande oklart vad det kommer att bli för sanktioner för dem som inte kommer upp i 150 timmars efterutbildning när fem år har gått.

Vanligt med obligatorisk fortbildning

Det är väldigt vanligt med obligatorisk efterutbildning i Europa.

De allra flesta länder i Council of European Dentists (CED), som representerar tandläkare i 30 länder i Europa, har obligatorisk efterutbildning, men kraven varierar mellan sju och 150 timmar per år, enligt Louise Ericson, ordförande i Tandläkarförbundets efterutbildningsråd.

Obligatorisk efterutbildning för alla tandläkare i EU föreslogs av Europaparlamentet för ett par år sedan, men det finns inte med i det senaste förslaget till ett nytt yrkeskvalifikationsdirektiv som väntas gälla från årsskiftet.

Som det formuleras nu står det att medlemsländerna bör främja fortbildning för tandläkare och specialisttandläkare, men det finns inga specificerade krav.

I Sverige finns det inga krav på obligatorisk efterutbildning för tandläkare.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch