Mentorer och fortbildning i årets motioner
Tandläkarförbundets förbundsmöte hålls den 5 december.

Mentorer och fortbildning i årets motioner

Förbundsmöte 2014 24 okt 2014
Dela artikeln
Utveckla ett mentorprogram för nya, utbildade och invandrade tandläkare. Utred dokumenterad fortbildning för tandläkare. Det är innehållet i de två motioner som kommer att behandlas på Tandläkarförbundets förbundsmöte i Stockholm den 5 december.

Motionen om ett mentorprogram kommer från Erik Baecklund, ordförande och medlem i NordÖstra TEV.

Han föreslår att programmet utvecklas för att stödja nya, utbildade och invandrade tandläkare. Det ska vara ett stöd på samma sätt som studerandeföreningens mentorprogram. Han påpekar att mentorprogrammet inte innebär någon belastning utan en investering för förbundet.

För att programmet ska fungera behöver tandläkarna få praktikplatser där tandläkare inom både offentlig och privat tandvård medverkar.

Vill utreda dokumenterad fortbildning

Ordförandena i de tre kursnämnderna, Birgitta Petersen, Västra regionens kursnämnd, Olle Forsman, NordÖstra kursnämnden, och Margrethe P Toremalm, Södra regionens kursnämnd, påpekar i sin motion att kursnämnderna och efterutbildningsrådet sedan några år har diskuterat en dokumenterad/obligatorisk fortbildning för tandläkare.

De konstaterar att flera länder i Europa har krav på någon form av fortbildning. Inom EU har man just moderniserat yrkeskvalifikationsdirektivet, där man betonar att det finns behov av fortbildning för dem som har legitimationsyrken.

Motionärerna yrkar att arbetet med att utreda och implementera dokumenterad fortbildning startas under 2015, att arbetet drivs av kursnämnderna i samarbete med efterutbildningsrådet, och att kostnaden för arbetet bärs av kursnämnderna gemensamt.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch