Miljoner till forskning om munhälsa hos personer med hemtjänst

Forskning 17 mar 2021
Dela artikeln
Ett projekt för att testa en modell för munvård i hemmiljö för personer med hemtjänst har fått 3,4 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Forskningsprojektet innebär en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera en modell där äldre personer med hemtjänst får hjälp med munvård. Bakgrunden är bland annat att denna grupp ofta tappar kontakten med tandvården och får sämre munhälsa.

Inger Wårdh

Inger Wårdh

– Vi har tidigare projekt där vi har tittat på effekterna av att stötta med tandhygienist på äldreboenden, men målet här är att nå ut till dem som bor kvar i sina hem, säger Inger Wårdh, övertandläkare i orofacial medicin och docent i gerodonti vid Karolinska Institutet.

Modellen innebär att tandvården var tredje månad besöker äldre personer som har hemtjänst, gör rent i munnen och stöttar med individuella råd, som även ges till omsorgspersonalen.

– I dag subventionerar de flesta regioner fyra profylaktiska besök per år för personer med hemtjänst, men det finns inte evidens för om detta är bra eller inte. Det behövs riktlinjer för det profylaktiska arbetet.

Livskvalitet för äldre

I ansökan till stiftelsen påpekar man att omsorgspersonalen inte har tillräckligt med tid, kunskap eller resurser för att kunna ta hand om munvård. I projektet ska tandsköterskor stå för den profylaktiska behandlingen, och tandhygienister ska samla in data.

Projektet genomförs i Dalarna och Gävle.

– Tanken var att börja till sommaren, men eventuellt skjuter vi på starten till årsskiftet på grund av covid-19.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer bland annat vetenskapliga projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch