Miljonnota för inhyrd personal
När folktandvården hyr in personal handlar det oftast om specialister eller administrativ personal.

Miljonnota för inhyrd personal

3 apr 2014
Dela artikeln
Folktandvårdens kostnader för inhyrd personal uppgår under de senaste åren till totalt 61 miljoner kronor, visar Tandläkartidningens granskning.

Störst utgift för inhyrd personal under perioden 2009–2013 har Örebro med knappt 20 miljoner kronor, följt av Sörmland med drygt 13 miljoner, och på tredje plats Västernorrland med nära 12 miljoner kronor. När folktandvården hyr in personal handlar det oftast om specialister, i övrigt om administrativ personal.

Folktandvården i Örebro har sedan 2009 haft ökade kostnader för hyrpersonal. Förra året slutade notan på 5,8 miljoner kronor. En del var kostnader för tandläkarkonsulter, men huvuddelen gällde inhyrning av en utbildningschef.

– Vi kommer att avveckla samtliga konsulter inom allmäntandvården. Inom specialisttandvården tar vi in konsulter i samarbete med andra landsting, säger ekonomi- och IT-chef Christer Ohlsson.

Har rekryterat specialister

I Sörmland köpte folktandvården förra året in specialister i käkkirurgi, den totala kostnaden för 2013 slutade på 3,7 miljoner kronor.

– Vi har nu lyckats rekrytera specialister, så kostnaden ska minska, säger ekonomichef Sven-Olof Andersson.

I Västernorrland stod specialisttandläkare för 90 procent av inhyrningskostnaderna förra året.

Rejält skutt i Stockholm

I Stockholm gjorde kostnaden ett rejält skutt upp under 2013.

– I stort sett gällde det administrativ personal. Ingen vårdpersonal hyrdes in, berättar ekonomichef Håkan Lindgren.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch