Ministern vill förändra tandvården
Socialminister Annika Strandhäll vill att fler ska ha tillgång till regelbunden och förebyggande tandvård. Foto: Jessica Segerberg

Ministern vill förändra tandvården

Ojämlik tandhälsa 24 maj 2018
Dela artikeln
En tandvårdsreform med förändrad prissättning och där tandvården närmar sig sjukvården. Det är vad ­regeringen tänker sig kan bli en del av resultatet av ­utredningen om jämlik tandhälsa.

Socialminister Annika Strandhäll, ansvarigt statsråd för tandvårdsfrågorna, säger att man vill ta vara på det som fungerar väl i dag.

– Det handlar inte om att slänga ut barnet med bad­vattnet.

Utredningen är en del i regeringens arbete med att ­sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Och Annika Strandhäll återkommer flera gånger till den socioekonomiska ojämlikhet som finns när det gäller tandhälsa.

”Vi är inte nöjda”

– Det ska inte vara så att det syns i din mun hur fattig du är. Det gör det i alltför hög utsträckning i dag. Som minister med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna vet jag ju att en dålig tandhälsa påverkar hela hälsan och hela kroppen.

Hon ger exempel på flera förändringar som regeringen gjort under mandatperioden. ­Senast höjningen av det allmänna tandvårdsbidraget och att erbjuda kostnadsfri tandvård upp till 23 år. Syftet är att göra det lättare för unga att etablera vanan att gå på årliga kontroller.

– Men vi är inte nöjda och vi ser att det finns fortsatt stora behov. Utgångspunkten är att det ska bli mer jämlikt och resurseffektivt. Vi vill skapa förutsättningar för att fler ska ha tillgång till regelbunden och förebyggande tandvård.

Bristande transparens

Här tycker hon att tandläkar­na, tillsammans med andra professioner inom tandvården, har en väldigt viktig roll för att fånga upp och behålla de personer som av någon anledning glesar ut sina besök och bokar av gång på gång.

– Jag träffar medarbetare inom folktandvården som beskriver hur många pensionärer börjar åsidosätta sin tandhälsa och avbokar sina tider eftersom de har små marginaler och är oroliga för att de inte ska ha råd med kostnaderna.

Hon nämner den fria prissättningen som ett problem i dagens system. Att hon möter män­ni­skor som upplever att det är för dyrt att gå till tandläkaren, att det finns en bristande transparens och är svårt att förstå hur systemet fungerar.

”Närma sig” hälso- och sjukvård

– I dag kan man få betala ­olika summor hos olika tand­läkare. Många känner en stor osäkerhet inför vad ett tandvårdsbesök kan kosta och vad det borde kosta. Därför ska utredningen titta på hur vi kan få en tandvård som närmar sig den modell vi har i hälso- och sjukvården i övrigt. Nu skiljer det sig åt radikalt.

Att närma sig sjukvården handlar inte enbart om prissättning utan även om organisa­toriska förändringar säger Annika Strandhäll. Hon påpekar att utredaren här har en ganska bred möjlighet att lägga förslag.

– Jag vill inte föregå utredningen, men det vi har uttryckt är att man ska ”närma sig” ­hälso- och sjukvården. Det handlar om att ta vara på det som är bra, men också ta i de delar som vi ser i dag har ­effekt på människors hela hälsa.

Uppsökande verksamhet

Som ett exempel på vad ett närmande skulle kunna handla om nämner hon uppsökande verksamhet riktat till barn och äldre, där tandvård, sjukvård och kommunal omsorg sam­verkar.

När det gäller de geografiska skillnader som påverkar tillgång till tandvård tror hon att man skulle kunna använda erfarenheter från de insatser som gjorts för att få en mer jämlik cancervård över landet. Men det blir upp till utredaren att titta på erfarenhet och forskning från andra områden.

”Vi måste gå från ord till handling.”

Hur ska vi då finansiera ett förbättrat tandvårdssystem?

– Det är verkligen ingen hemlighet att det kommer att kosta om man ska göra förändringar, men det är en oerhört viktig del av välfärden. Vi behöver jobba hårt med de klyftor vi har i Sverige och behöver göra fortsatta investeringar.

Hon talar engagerat om de ökade behov som kommer med hundratusentals fler äldre och barn år 2025. Och hur den högkonjunktur vi befinner oss i gör att fler är i arbete och att det därmed finns utrymme för investeringar i välfärden.

– I de grupper där vi ser att man inte går till tand­läkaren måste vi minska hindren. Uppen­barligen är det man gjort hittills inte tillräckligt, till exempel när det gäller prissättningen. Vi måste gå från ord till handling, och med utredningen kan vi skaffa oss underlag och tydliga förslag för att kunna genom­föra en reform inom tandvården.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Den ojämlika tandvården"

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Ny avhandling Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.
15 maj 2018

Ojämlikhetens ansikte

Ojämlik tandhälsa Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.
16 maj 2018

Halland sätter karies på kartan

Ojämlik tandhälsa I Halland har man bytt tabeller mot kartor. Färgerna signa­lerar var risken för karies är störst bland barnen. För tand­vården i ­regionen är geomapping ett tydligare sätt att nå fram till ­politikerna och rikta resurserna dit de bäst behövs.
21 maj 2018

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Ojämlik tandhälsa Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.
23 maj 2018
Plusmaterial

Tandvårdsstrateg jobbar för jämlik tandvård

Samhällsodontologi Alla ska ha tillgång till en bra tandvård, anser Ulf Söderström, tandvårdsstrateg och sekreterare i Svensk samhällsodontologisk förening. Men nu är han orolig. Tandvården har tappat lite i arbetet för en jämlik tandvård, tycker han.
18 maj 2018

Tandvård hos placerade barn och unga utvärderas

Vetenskap Cirka 30 000 barn och ungdomar omhändertas och placeras varje år i Sverige. Rapporter visar att hälso- och sjukvården inte når ut till denna utsatta och sårbara grupp. Genom att samköra data från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) med data från andra officiella register kan vi analysera hur tandvård och oral hälsa ser ut i gruppen. Detta ger oss möjlighet att utveckla strategier för att påverka omhändertagande och förbättra tandvården. Målet är jämlik hälsa.
9 maj 2018

Hälsovägledare

Vetenskap I Stockholms mest utsatta områden har mer än var tionde 3-åring manifest karies och befintliga preventionsinsatser når inte hela vägen fram. I det här projektet undersöks en ny preventions metod med hälsovägledare som extra stöd för föräldrar till förskolebarn med grav karies.
9 maj 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch