Missnöje bland tandläkare i Norrbotten

8 jan 2013
Dela artikeln
Trötthet hos medarbetarna, ökad korttidsfrånvaro och allt mer tid som måste läggas på kliniska arbetet till förfång för administration och reflektion; så upplever många distriktstandläkare i Norrbotten sin situation, visar en enkät.

2011 fick tjänstetandläkaravdelningen i Norrbotten signaler om att medlemmarna upplevde olika problem i sin arbetssituation. Samtidigt hade den enkät som landstingsledningen skickat ut till dem som arbetar inom alla vårdverksamheter visat att arbetsmiljöförhållandena i stort verkade vara bra inom tandvården.

Men stämde detta?

– När vi gick djupare ner i enkätsvaren fann vi att det kanske inte är så positivt. Bland annat fann vi svar som tydde på att det fanns medlemmar som upplevde arbetsrelaterad utmattning, berättar Eivor Nordström-Carlén, ordförande i tjänstetandläkaravdelningen.

Förvånande resultat

Analysen visar bland annat att mer än hälften av dem som arbetat i maximalt nio år har funderat på att byta arbetsgivare under det senaste året, och nästan lika stor andel bland dem som arbetat längre än så.

– Detta är kanske det som förvånat mig mest. Jag trodde inte att missnöjet var så uttalat. Att vara missnöjd är en sak, men att vara så missnöjd att man vill sluta tyder på att man mår ganska dåligt på sitt arbete, säger Eivor Nordström-Carlén. Hon tillägger att missnöjet också kan bero på den höga personalomsättningen:

– Det leder till mycket merarbete för dem som är kvar, exempelvis övertagande av påbörjade behandlingar, ökad andel akuttandvård, och fortsatt handledning av nyutexaminerade tandläkare med både svensk och utländsk utbildning.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 1, som kommer ut den 10 januari.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch