Mobilt stopp på Gotland

försök 17 sep 2014
Dela artikeln
Den mobila tandvården på Gotland läggs ner.
– Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt, säger Juhani Fischer, tillförordnad tandvårdschef.

Den mobila enheten har varit i drift på försök på södra Gotland, men kostnaden för detta och de personalresurser som krävs motiverar enligt tf tandvårdschef Juhani Fischer inte att försöket övergår till permanent verksamhet.

– Vi är en liten kommun, och de äldre patienter som behöver tandvård är inte så många. Dessa patienter kommer att erbjudas sjuktransporter för att tas om hand på mun- och käkavdelningen på lasarettet. De som inte kan transporteras dit på grund av sjukdom kommer vi ändå att kunna ge bastandvård genom att personal tar med en portabel utrustning till deras boenden, förklarar han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch