Munhälsa ny forskningsprofil vid Malmö universitet
De kommande fem åren kommer Malmö universitet satsa extra på forskning kring munhälsa. Foto: Malmö universitet

Munhälsa ny forskningsprofil vid Malmö universitet

Forskning 21 jun 2018
Dela artikeln
Odontologi, närmare bestämt munhälsa, är ett av fyra nya forskningsprogram som Malmö universitet satsar extra på de kommande fem åren.

Munhälsa tillhör tillsammans med urbana miljöer, digitalisering och ämnesundervisning de fyra forskningsområden som Malmö universitet kommer att satsa extra på under kommande fem år. Det står klart efter ett beslut fattat av rektor Kerstin Tham den 18 juni.

Med de fyra nya områdena vill man ge skjuts åt starka forskningsmiljöer.

Forskningsprogrammet om munhälsa heter Foresight och handlar om att hitta effektiva verktyg, till exempel en ny generation prediktiva biomarkörer, och strategier för prevention, för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och parodontit.

De fyra programmen har valts ut efter bedömning av en internationell bedömningskommitté som granskat tolv inkomna ansökningar om att starta forskningsprogram.

Sedan tidigare finns fem program som universitet beskriver som ”flaggskepp” för forskning.

Rektorsbeslutet innebär att forskningsprogrammen får ett årligt stöd på tre miljoner var under fem år. Ett krav är att fakulteten bidrar med lika mycket och att de inblandade forskarna söker och får externa medel.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch