Myndigheter i gemensam plan mot antibiotikaresistens

Samarbete 30 mar 2015
Dela artikeln
Ett tjugotal myndigheter har tagit fram en gemensam handlingsplan mot antibiotikaresistens som de nu lämnar till regeringen.

Handlingsplanen omfattar både hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin och livsmedel.

Vikten av internationella samarbeten, forskning samt datainsamling och analys är några av områdena som betonas i planen, men även samarbeten på lokal nivå och den patientnära vården lyfts upp bland åtgärderna.

Förutom Socialstyrelsen och Jordbruksverket, som har lett arbetet med handlingsplanen, har bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten deltagit.

Handlingsplanen lämnas till regeringen i arbetet med en ny nationell antibiotikastrategi.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa hela handlingsplanen.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch