NIOM erbjuder plats för gästforskare
Per Vult von Steyern (mitten) arbetar i vanliga fall vid Malmö universitet, där han är ämnesföreträdare vid odontologiska fakulteten och forskare inom ämnet oral protetik. Övriga, från vänster: NIOM:s CEO, professor Jon E. Dahl, senior ingenjör Else Morisbak, senior forskare Ida R. Stenhagen samt gästforskare och universitetslektor Ketil Haugli från Oslo Metropolitan University. Foto: Siv Randi Palm

NIOM erbjuder plats för gästforskare

Forskaren 8 sep 2020
Dela artikeln
Professor Per Vult von Steyern är känd som ordförande för Svenska Tandläkare-Sällskapet, ämnesföreträdare och övertandläkare. Det här halvåret har han dock lagt det mesta åt sidan för att kunna vara gästforskare hos NIOM i Oslo.

”Det är en ynnest att kunna ägna all min tid åt forskning. Det var en möjlighet jag inte kunde missa”, förklarar Vult von Steyern.

Per Vult von Steyern

I 30 år hade han haft en fot på kliniken och en på laboratoriet. Det var ett möte med NIOM:s vd, professor Jon E. Dahl, som väckte tanken på att ägna ett halvår åt att forska på heltid.

– Jag träffade Jon på en konferens som organiserades av Sveriges Tandläkare-Sällskap, och vi började prata, säger han.

Experter inom många områden

Professor Dahl berättade att NIOM varje år öppnar sina dörrar för nordiska gästforskare. Det kan vara tandläkare som inte har forskat tidigare, eller erfarna som Vult von Steyern.

– Jag drogs till NIOM eftersom de har experter inom så många områden som gränsar till mitt eget. Det är väldigt inspirerande att arbeta med likasinnade. Jag kan komma på saker jag har tänkt på tidigare, men inte haft någon att diskutera med. Här har man all den kunskapen och den är samlad under samma tak, säger han.

”Du får inte bara ditt eget perspektiv, utan även kemistens och ingenjörens.”

Vult von Steyern lyfter fram NIOM:s tvärvetenskapliga arbete. Bland institutets cirka 30 anställda finns det experter inom områden som klinisk odontologi, mikrobiologi, ­toxikologi, analytisk kemi och polymer­kemi, metallurgi och fysik.

– Du får inte bara ditt eget perspektiv, utan även kemistens och ingenjörens. Detta ger en situation där kunskapen inte längre ökar gradvis. Man kan säga att ett plus ett inte blir två – utan tre. Forskningen får extra fart, förklarar Vult von Steyern, och tillägger:

– Att människorna här är exceptionellt trevliga och inkluderande skadar naturligtvis inte heller.

Genomskinlig zirkoniumdioxid

– Om du är ny, tror jag att det viktigaste är att hitta en inspirerande forskargrupp. Det kan vara oerhört stimulerande att träffa rätt personer, och komma in i det vetenskapliga tänkesättet, säger han.

Vult von Steyern använder sin vistelse till att dyka djupare ner i materialforskning, med fokus på genomskinlig zirkonium­dioxid. Men en gästforskare kan lika gärna välja att gå med i ett befintligt forskningsprojekt.

– När du är ny finns det så mycket att lära. Att kunna göra det med en bra grupp männi­skor är ovärderligt. Jag tycker att forskargruppen är mycket viktigare än själva ämnet, säger han.

NIOM
  • NIOM står för Nordiska institutet för odontologiska material. Institutet är ett nordiskt samarbetsorgan som får stöd av ­Nordiska ministerrådet. För att främja nordiskt samarbete slår NIOM upp dörrarna för nordiska gästforskare varje år.
  • Institutet är oberoende och forskar på dentala material och andra biomaterial, för patienters och användares säkerhet. Dessutom tar institutet på sig kommersiella testuppdrag.
  • Gästforskare ska vara anslutna till en nordisk institution. Tjänsterna är avlönade och på 3–6 månader. Alla får sin egen handledare, utbildning och kontorsplats.
  • Sista ansökningsdag för gästforskartjänster 2021 är 6 september 2020. Läs mer på www.niom.no

Text: Text och foto: Siv Randi Palm

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch