Nominera värdig etikpristagare

14 jun 2013
Dela artikeln
Personer som arbetar med etiska frågor och som kan inspirera andra bör uppmärksammas. Därför har Tandläkarförbundet instiftat ett etikpris. Nu kan du nominera pristagare.

Etikpriset kommer att delas ut vartannat år. Det första etikpriset delas ut vid Tandläkarförbundets etikdag den 17:e januari 2014. Prissumman är 20 000 kronor.

Priset kan tilldelas tandläkare, tandläkarstuderanden, eller en grupp inom tandvården under ledning av tandläkare. Grunden för den eller de som kan komma ifråga för priset är att de ska ha en etisk medvetenhet, vara förebilder för kolleger, medarbetare och eventuella studenter samt ha bidragit till att stärka den etiska koden inom tandläkarkåren.

Enligt Gunilla Klingberg, ordförande för Tandläkarförbundet, är ett viktigt syfte med priset att visa att tandläkarna värderar etiska frågeställningar högt.

Tandläkare eller tandläkarstuderande kan nominera en eller flera kandidater. Nomineringen ska göras via ett formulär som finns på förbundets hemsida.

Pristagare utses av Tandläkarförbundets styrelse efter förslag från Etiska kommittén. Pristagaren eller pristagarna får möjlighet att hålla en etikföreläsning vid den odontologiska riksstämman.

Sista datum för nominering till priset är den 31:e augusti i år.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch