Ny anställningsform lockbete i Dalarna

Arbetsmarknad 27 aug 2018
Dela artikeln
Folktandvården Dalarna introducerar en ny anställningsform med ett fastställt lönetilllägg för arbete var sjätte vecka på annan klinik än den egna.

9 000 kronor är tillägget för de tandläkare som förbinder sig att ”arbeta borta” en vecka av sex. I ett första skede hoppas Folktandvården Dalarna kunna rekrytera sex tandläkare. Även två tandhygienisttjänster utannonseras med motsvarande upplägg och där är lönetillägget 7 000 kronor. För tandsköterskor gäller 5 000 kronor.

– Vi ser en positiv utveckling när det gäller att bemanna allmäntandvården och de här nya tjänsterna är ett grepp som vi behöver ta för att klara rekryteringen där det varit svårast, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef i Dalarna.

Vad hoppas ni uppnå?

– Nu sticker jag ut hakan lite, men jag ser möjligheter att vi kan vara fullbemannade om ett år.

Det är främst kliniker i glesbygdskommuner i den västra delen av länet som har vakanser och det är där det är tänkt att de nya tjänsterna ska bli en resurs. De nya medarbetarna ges frihet att själva välja var de önskar ha sin ”hemmaklinik”.

– Tidigare hade vi vakansproblem över större delen av länet, men nu är det mer koncentrerat till ett område och då har vi möjligheter att rikta insatser dit, säger Karin Gunnars Hellgren.

Vilka åtgärder har gett resultat?

– Vi har sett över arbetsmiljö och löneläge för tandläkare. Får några år sedan kunde vi se ett tapp till privattandvården, men så är inte fallet längre. Vi har också blivit duktiga på att ta hand om och behålla utlands­rekryterade tandläkare.

Det är tandläkare med klinisk erfarenhet på minst två år som folktandvården riktar in sig på för det nya arbetssättet, med ett rullande sexveckorsschema med en vecka på annan klinik.
I anställningen regleras också att medarbetaren måste göra en full arbetsvecka på gästklinik. Vid sjukdom eller annan frånvaro är det tandläkarens ansvar att arbeta igen tiden.

”Det ser lite bättre ut, men fortfarande fattas tandläkare i många glesbygdskommuner.”

Tjänstetandläkarnas lokalavdelning har ställt sig positiv till satsningen.

– I den situation som råder med vakanser och stor arbetsbörda på många kliniker ser vi det som en rimlig lösning. Arbetsgivaren erbjuder ändå ett ordentligt lönetillägg för de tandläkare som tar sig an att jobba på en annan klinik var sjätte vecka, säger Petronella Stam i styrelsen för Dalarnas TT-avdelning.

Hon håller med om att bemanningssituationen ljusnat.

– Det ser lite bättre ut, men fortfarande fattas tandläkare i många glesbygdskommuner. Även enstaka kliniker i centrala Dalarna har bemanningsproblem, men där är förhoppningen att utlandsrekrytering kan göra skillnad.

Text: Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch