Ny anställningsform ska locka unga att forska

1 feb 2013
Dela artikeln
Med en ny typ av kombinerad anställning för ST-tandläkare vill Umeå universitet göra det lättare för unga tandläkare att bli forskare.

”Biträdande universitetslektor” kallas den nya tidsbegränsade anställningsform som ska kunna kombineras med specialisttjänstgöring (ST) för läkare och tandläkare. Totalt är anställningen för tandläkare sex år och universitetet beskriver det som en möjlighet att meritera sig som självständig forskare samtidigt som man arbetar kliniskt för att få specialistexamen.

– Det ger en trygg och tydlig karriärväg även för läkare och tandläkare som väljer forskningsbanan, samtidigt som vi kan föryngra gruppen av självständigt forskande kliniker, kommenterar universitetslektor Patrik Danielson, som själv är forskande läkare och har lett den speciella arbetsgrupp som utformat modellen, i ett pressmeddelande.

Efter tjänstgöringen finns möjligheten att befordras till universitetslektor eller specialisttandläkare.

Umeå universitet utlyser till att börja med två biträdande lektorat med klinisk koppling. Läs mer på Umeå universitets webbplats.

Text: Linda Persson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Martin Ågren 6 februari 2013:

    Vad räknas som unga tandläkare, då kravet är ”god vetenskaplig meritering och disputerad”? Där faller alla kliniska unga tandläkare, och kvar blir de som stannade vid fakulteterna för forskning. Alltså en slags internrekrytering.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch