Ny etikmyndighet ska motverka jäv
– Att fördela prövningarna annorlunda är ett sätt att motverka jäv, berättar Margareta Molin Thorén. Foto: Mikael Lundgren

Ny etikmyndighet ska motverka jäv

Ny myndighet 14 maj 2018
Dela artikeln
En ny myndighet för etikprövning av forskning på människor startas i Uppsala vid årsskiftet. För att motverka jäv kommer prövningarna att göras på olika orter.

Forskning som innebär fysiska ingrepp på människor måste godkännas i samband med en etikprövning. Det görs i dag av sex självständiga regionala etikprövningsnämnder, men nästa år ersätts de av en riksomfattande etikprövningsmyndighet.

Den nya myndigheten kommer att ha huvudkontoret i Uppsala och verksamhet på sex orter: Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Det är samma orter som i dag har etikprövningsnämnder.

Uppdragen fördelas
Den stora skillnaden är att den som ansöker om etikprövning inte längre kan räkna med att prövningen görs i samma region. Etikprövningsmyndigheten kommer istället att fördela uppdragen mellan verksamhetsorterna.

– Att fördela prövningarna annorlunda är ett sätt att motverka jäv, berättar Margareta Molin Thorén, professor i oral protetik och vetenskaplig sekreterare i Umeås regionala etikprövningsnämnd.

Det tycker hon är bra, men konsekvensen blir sannolikt att Umeå kommer att belastas tyngre än hittills.

– Här i Umeå har vi i dag förmodligen färre prövningar än andra orter i landet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch