Ny lag kräver rehabiliteringsplan

Rehabilitering 10 maj 2018
Dela artikeln
Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare enligt lag skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete.

Senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel- eller deltid under 30 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Regeln gäller om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.

Planen behöver inte upprättas om det klart framgår att den anställde inte kan återgå i arbete.

Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas, och har även skyldighet att se till att planen följs.

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Om den försäkrade medger det, ska Försäkringskassan under rehabiliteringen samverka med arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som berörs.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch