Ny lag motiverar fler rökare att sluta
Fler platser blir rökfria när den nya tobakslagen börjar gälla i sommar. Foto: Colourbox

Ny lag motiverar fler rökare att sluta

Tobaksavvänjning 14 dec 2018
Dela artikeln
Efterfrågan på tobaksavväjning kommer att öka till följd av den nya tobakslagen som börjar gälla nästa år. Därför är det viktigt att tandvården kan erbjuda rökavvänjning till samma pris som övriga vården. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak.

I går beslutade riksdagen om en ny tobakslag som gäller från 1 juli 2019.

När lagen träder ikraft blir det förbjudet att röka utomhus på uteserveringar och perronger, i entréer och lekparker och i liknande utomhusmiljöer. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipa.

Lena Sjöberg

Lena Sjöberg ser den nya lagen som ett stöd i tandvårdens arbete mot tobaksanvändning.

– När det blir besvärligt att röka överallt kommer fler rökare att vilja sluta.

”Kostnadsneutral tobaksavvänjning behövs”
Tandvården deltar gärna i det tobakspreventiva arbetet, men då behövs det landstingsbeslut om kostnadsneutral tobaksavvänjning, menar hon.

– Tandvården måste kunna erbjuda tobaksavvänjning till samma pris som inom övriga hälso- och sjukvården, säger hon.

Gynnar rökfria barn
Hon tror också att lagskärpningen gör det lättare för barn att förbli rökfria.

– När det ska vara rökfritt på allmänna platser känns det ännu mer naturligt att ha en  tobaksfri skoltid, och det är bra att rökförbudet även omfattar e-cigaretter och vattenpipa.

Peppa och motivera

Lena Sjöberg rekommenderar tandvården att arbeta med tobaksprevention på tre sätt:

* att förebygga tobaksanvändning hos barn och ungdomar med hjälp av motiverande samtal och peppning. Beröm tobaksfria patienter.

* att föra korta motiverande samtal enligt metoden ”enkla råd om tobak i tandvården”.

* att erbjuda tobaksavvänjning.
Janet Suslick

FAKTA – Tandvård mot Tobak

* Tandvård mot Tobak är en ideell förening som bildades 1992.

* Föreningen jobbar för att engagera tandvårdspersonal i det tobakspreventiva arbetet. En annan uppgift är att få politiker och beslutsfattare att upptäcka tandvårdens stora potential i folkhälsoarbetet.

* I styrelsen ingår bland andra tandläkarna Lena Sjöberg (ordförande), Helena Käll (kassör) och Karin Sjögren (sekreterare).

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch