Ny medicinteknik ska utvärderas
TLV gör utvärderingar vid efterfrågan från regionerna, när dessa ser att det finns behov av bedömningar av medicintekniska produkter. Foto: Colourbox

Ny medicinteknik ska utvärderas

Medicintekniska produkter 28 jan 2020
Dela artikeln
Från och med årsskiftet blev TLV:s uppdrag att utvärdera medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården permanentat. Än så länge har dock inga tandvårdsprodukter utvärderats.

TLV lämnade i november slutrapporten för sitt medicintekniska uppdrag. Syftet har varit att göra utvärderingar av nya medicintekniska produkter för att få ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för om produkten ska användas eller inte, och ett upphandlingsunderlag.

Karin Melén

Karin Melén

– Med ett ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet kan alla regioner göra lika, och vi kan få en jämlik tillgång till bra och innovativa produkter över landet, säger Karin Melén, enhetschef vid TLV.

Från och med i år går uppdraget från försöksverksamhet till permanent verksamhet hos TLV.

– Det ger oss andra förutsättningar för att jobba med detta. Samtidigt har regionerna en ny struktur med ett medicintekniskt produktråd, som blir en tydlig beställare av utvärderingar.

Var finns medicinteknik inom tandvården i detta arbete?

– Vi har inte utvärderat någon tandvårdsprodukt, men det finns inga restriktioner som utesluter detta. Som uppdraget utformades var avsikten mer mot medicinteknik inom hälso- och sjukvården.

Karin Melén tillägger att de gör utvärderingarna vid efterfrågan från regionerna, när dessa ser att det finns behov av nationella bedömningar av produkter. Hittills har regionerna inte efterfrågat utvärderingar inom tandvårdsområdet.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch