Ny portal om karies och parodontit öppnas i höst

13 jun 2013
Dela artikeln
I höst öppnar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) en rapportportal där anslutna kliniker kan hämta rapporter om sin verksamhet.

Rapporter om karies, parodontit och strukturmått kommer att finnas på den webbaserade portalen. Tabeller och grafer på både riks-, regional- och kliniknivå kommer att finnas med.

I början blir det endast Skapas styrgrupp samt huvudkontaktpersonerna i de tolv organisationerna som är anslutna till Skapa som kommer in på portalen.

På sikt är det tänkt att även tandläkare som arbetar på organisationer som är med i Skapa ska kunna ställa egna frågor och få svar om vård som har utförts sedan juli 2008, då tandvårdsstödet infördes.

Årsrapport i höst

Nyfikna som inte har tillgång till portalen kommer att kunna veta mer om rön ur kvalitetsregistret när Skapas årsrapport publiceras i september.

I slutet av oktober ordnas ett möte för användare. Frågor som tas upp då är till exempel:

* Hur kan tandvården jobba med att utveckla vården med hjälp av data från Skapa?

* Vad behövs för att få fram trovärdiga uppgifter om hur orala sjukdomar är fördelade i befolkningen?

* Hur måste kvalitetsregistret utvecklas i framtiden?

Vad tycker patienter?

Hur kan man mäta hur patienterna upplever sin sjukdom och hälsa efter behandling? Skapa tar fram ett verktyg. Ett frågematerial testas nu och kommer att utvärderas i början av hösten.

Skapa omfattar i dag uppgifter om tio miljoner tandvårdsbesök gjorda av 1,8 miljoner patienter. Än så länge dominerar folktandvårdens patienter. Bara en privatmottagning finns med i registret. Läs mer om Praktikertjänsts pilotmottagning för Skapa i Tandläkartidningens reportage som publicerades tidigare i år.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch