Ny utredning om offentlighetsprincipen inom privata hälso- och sjukvården
Foto: Colourbox

Ny utredning om offentlighetsprincipen inom privata hälso- och sjukvården

Regelverk 19 maj 2022
Dela artikeln
För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Privata aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas i dag inte av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är viktig för att till exempel kunna avslöja fusk och korruption i offentligt driven verksamhet.

— Såklart bör vi ha samma insyn också i privat utförd verksamhet. Uppdraget är en del i regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Redan 2016 lämnade utredningen om ökad insyn i välfärden förslaget att offentlighetsprincipen skulle införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Regeringskansliet bereder nu dessa förslag, och då har det framkommit behov av att komplettera utredningens förslag. Bland annat handlar det om:

  • Att offentlighetsprincipen ska kunna införas även verksamheter som tillhandahåller insatser utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
  • Att utreda möjligheten för privata utförare att få stöd av kommunen eller regionen i att hantera allmänna handlingar.
  • Att bedöma vilka konsekvenser införandet av offentlighetsprincipen har för börsnoterade aktiebolag.
Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Källa: Regeringen

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch