Nya diagnoskriterier föreslås för TMJ-artrit
Smärta vid maximalt öppnande av munnen och låg rörlighet i sidled i käkleden räcker för att identifiera patienter med möjlig eller trolig TMJ-artrit. Foto: Colourbox

Nya diagnoskriterier föreslås för TMJ-artrit

Forskning 12 apr 2018
Dela artikeln
Svenska forskare föreslår diagnoskriterier för att lättare kunna identifiera patienter med temporomandibulär artrit.

Det finns inga evidensbaserade diagnoskriterier för temporomandibulär artrit, eller vävnadsinflammation i den temporomandibulära leden, TMJ. I de senaste diagnosriktlinjerna anges att den temporomandibulära leden ska smärta, vara svullen, ha en rodnad och/eller en förhöjd temperatur. Men i själva verket är symtom som svullnad, rodnad och förhöjd temperatur väldigt ovanliga vid TMJ-artrit, enligt de svenska forskare som nu föreslår en helt ny uppsättning diagnoskriterier för sjukdomen.

Efter att ha analyserat data och prover från 219 temporomandibulära leder på 141 patienter och 15 friska frivilliga föreslår de ett system som kan identifiera patienterna betydligt säkrare, men som samtidigt kräver en mer invasiv undersökning.

Det räcker dock med ganska enkla undersökningar för att identifiera patienter med TMJ-artrit: Smärta vid maximalt öppnande av munnen och låg rörlighet i sidled i käkleden räcker för att klassificera patienten som möjlig respektive trolig. För att slå fast en definitiv diagnos måste man dock ta ett prov på synovialvätskan i den temporomandibulära leden.

Forskarna anger förslaget som ett första steg mot att hitta korrekta och enkla kriterier för att ställa diagnosen.

Föreslagna diagnoskriterier

Möjlig TMJ-artrit: Smärta i TMJ vid maximalt öppnande

Trolig TMJ-artrit: Smärta i TMJ vid maximalt öppnande plus kontralateral laterotrusion mindre än åtta millimeter.

Definitiv TMJ-artrit: Patologiska koncentrationer av inflammatoriska mediatorer i synovialvätskan från den temporomandibulära leden

Källa: J Oral Rehabil; Alstergren et al

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch