Nya EU-direktiv för utbildning väntas i höst

15 okt 2013
Dela artikeln
Under hösten kommer EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv att ändras. EU-länderna måste informera varandra när tandläkare förlorar legitimationen, enligt ett förslag. Men ett tidigare förslag om obligatorisk fortbildning verkar utebli.

Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) har varit under översyn sedan 2010. Olika synpunkter har lagts fram och ursprungsförslaget på ett nytt direktiv har skrivits om. I juni i år träffade Europakommisionen, Europarådet och Europarlamentet en preliminär överenskommelse om ändringar i direktivet.

Sverige måste anpassa sig

Nu ska förslaget formellt godkännas av rådet och parlamentet innan det antas. Det beräknas ske under hösten. Det nya direktivet väntas gälla från årsskiftet.

När de nya reglerna är klara, måste Sverige och de andra medlemsstaterna anpassa sig inom två år.

Yrkeskvalifikationsdirektivet reglerar bland annat utbildning av tandläkare.

Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsens behörighetsenhet, följer turerna.

– Alla EU-länder är skyldiga att ha utbildningar som uppfyller kraven för de yrken som omfattas, säger hon.

Sverige uppfyller kraven

Europakommissionen föreslår bland annat att minimikraven för utbildningarna ska bli tydligare och i vissa fall höjas. Tandläkarutbildningarna inom EU ska vara minst femåriga. Det är oförändrat, men enligt det nya förslaget ska utbildningen också omfatta ett visst antal timmar.

– Sveriges tandläkarutbildningar uppfyller redan kraven, så det innebär inga skärpningar, säger Helena Scarabin.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 12 2013, ute den 17 oktober eller i Tandläkartidningen+.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch