Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Riktlinjer 19 maj 2022
Dela artikeln
Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. Dessa inriktar sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

I de nya riktlinjerna uttrycks att tandvården kan bidra med hälsofrämjande arbete för personer med obesitas*. Detta eftersom flera riskfaktorer är gemensamma för obesitas och olika munsjukdomar.

I riktlinjerna betonar man att det behövs tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att ta kontakt och dela information mellan olika vårdgivare. Riktlinjerna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialstyrelsen bjuder in till att komma med synpunkter på de nya riktlinjerna fram till den 31 juli 2022. Under våren år 2023 planerar man att komma in med uppdaterade riktlinjer.

 

Fakta

*Obesitas, eller fetma, definieras enligt Folkhälsomyndigheten för vuxna som ett BMI över 30.

Läs mer: Nationella riktlinjer för vård vid obesitas, Stöd för styrning och ledning, 2022

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch