Nya rekommendationer för åldersbedömning

27 sep 2012
Dela artikeln
Ensamkommande flyktingbarn ska inte felaktigt bedömas som vuxna. För att minska risken har Socialstyrelsen tagit fram nya rekommendationer.

Röntgenundersökningar av tänder kommer även i fortsättningen att vara ett led i åldersbedömningar av ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige. De ska bedömas av rättsodontolog, för närvarande Irena Dawidson på Rättsmedicinalverket.

En papperslös person som säger sig vara under 18 år ska anses vara det om inte det bedöms vara 95 procent sannolikt att ungdomen är över 18 år. Det är samma sannolikhetsberäkning som görs i andra medicinska sammanhang, påpekar Socialstyrelsen.

Migrationsverket kan erbjuda en medicinsk åldersbedömning när det osäkert om en ensamkommande ungdom är under eller över 18 år.

Enligt Socialstyrelsen är ingen av de metoder som i dag används helt tillförlitlig. Vid radiologiska undersökningar av tändernas och handskelettets utveckling har resultaten en felmarginal på mellan två och fyra år.

Hittills har risken för felbedömningar varit för stor, anser Socialstyrelsens utredare Katarina Munier och Elis Envall. Åldersbedömningarna måste uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättssäkerhet, tycker de.

De osäkerheter som finns med radiologiska metoder bör hanteras på ett standardiserat sätt på ett särskilt protokoll.

Om medicinska behov identifieras i samband med åldersbedömning bör ungdomen remitteras till tandvården och/eller övriga hälso- och sjukvården för behandling.

I samband med de nya rekommendationerna har Socialstyrelsen slopat sina allmänna råd om medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch