Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler
Rätt utförd städning är viktigt för att förebygga smittspridning. Foto: Colourbox

Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler

Hygien 18 nov 2020
Dela artikeln
Åtta år efter att den första versionen kom av dokumentet SIV, Städning i vårdlokaler, har den nu reviderats.

Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, tillsatte 2010 en tvärprofessionell arbetsgrupp som fick i uppdrag att på vetenskaplig grund ta fram vårdhygieniska rekommendationer för städning i vårdlokaler. Resultatet blev dokumentet Städning i vårdlokaler, SIV, som publicerades 2012. Nu har dessa rekommendationer uppdaterats.

SIV innehåller rekommendationer för allt från hur ofta toaletten på kliniken bör städas till vilka rengöringsmedel som är lämpliga att använda för vilken typ av nedsmutsning och på vilken sorts yta. Här kan man också hitta vad det är för skillnad mellan en fläck och en förorening.

En litteraturgenomgång finns också med, som visar att rätt utförd städning är en viktig faktor för att förebygga smittspridning och minska vårdrelaterade infektioner. Evidens saknas dock för vilken mängd mikroorganismer i vårdmiljön som ger risk för smittspridning bland patienter.

Och sist men inte minst: Personalens tillämpning av basala hygienrutiner, främst handhygien, är viktigt för att förebygga smittspridning.

Fakta om hygien
 • Arbetskläder ska vara kortärmade och bytas dagligen samt vid behov.
 • Händer och underarmar ska vara fria från ringar, armband, armbandsur, förband, stödskenor eller motsvarande.
 • Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material såsom nagellack och påbyggnadsnaglar.
 • Händer, och vid behov underarmar, ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller annat medel med motsvarande effekt:
  • innan rena arbetsmoment
  • efter orena arbetsmoment och efter användning av skyddshandskar.
 • Handtvätt med tvål och vatten ska utföras om händerna känns eller är synligt smutsiga och efter städning hos patient/vårdtagare med diarré/kräkning. Avsluta med handdesinfektion.
 • Skyddshandskar ska användas vid kontakt med kroppsvätskor och kemikalier samt vid orent arbete, till exempel toalettstädning;
  • kasta handskarna direkt efter användning
  • berör inte omväxlande smutsigt och rent, skyddshandskar blir förorenade utanpå och sprider då smitta.
 • Långt hår ska vara uppsatt, huvudduk ska vara kort eller instoppad innanför blusen.

Här hittar du SIV: Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, service-, vård- och omsorgspersonal 

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch