Nya stadgar antogs på lugnt förbundsmöte

Förbundsmöte 2015 4 dec 2015
Dela artikeln
De nya stadgarna för förbundet antogs vid Tandläkarförbundets förbundsmöte. En konsekvens är att beräkningen för antalet ombud i fortsättningen grundas på riksföreningarnas medlemsantal, en annan att de fria mandaten i förbundsstyrelsen, FS, tas bort till förmån för bundna mandat.

I och med att de nya stadgarna antogs av förbundsmötet får Tjänstetandläkarna tre i stället för som tidigare två personer i förbundsstyrelsen. Fortbildningsrådet består av sex ledamöter i stället för tre.

Förbundsstyrelsen kommer att bestå av ordförande Hans Göransson, TT, och vice ordförande Peter Schulz, TEV, samt ledamöterna Chaim Zlotnik och Gunilla Carlsson från TT, Peter Franzén från TEV och Per Vult von Steyern från SOL. Helen Taheri sitter kvar som ordförande för Studerandeföreningen och därmed som adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen.

Fortbildningsrådet består av Birgitta Petersen, Håkan Dewill, Margrethe Toremalm, Claes Virdeborn, Olle Forsman och Svante Lindqvist. Till ordförande för fortbildningsrådet valdes Patricia De Palma.

Inget individuellt medlemskap

I arbete med de nya stadgarna har FS också sett över för- och nackdelar med ett individuellt medlemskap i förbundet.

Fördelarna skulle vara att individen själv beslutar om medlemskap och inte går genom riksföreningen samt att förbundet blir en ren professionsorganisation.

Nackdelarna är risken för ett minskat medlemsantal och därmed bräcklig ekonomisk bas för förbundet.

Förbundsmötet röstade för fortsatt medlemskap via riksföreningarna.

Poängsatt fortbildning

I en proposition föreslog FS att fortbildningen ska kunna dokumenteras via ett poängsystem där en kurstimme ger en poäng. Detta förslag gällde först och främst förbundets kurser, men efter ett tilläggsyrkande från TEV Nordöstra, Västra och Södra tillkom skrivningen att alla aktörer på marknaden ska kunna ingå i poängsystemet.

Från TEV höjdes röster om att problem kan uppstå med Skatteverket i samband med vissa kurser, men John Bratel, avgående ordförande i efterutbildningsrådet, förklarade att rådet kontinuerligt för en dialog om detta med Skatteverket, så att det finns en tydlig linje för vad som är kurs- respektive nöjesresor.

Förbundsmötet röstade igenom FS:s proposition med TEV:s tillägg.

Miniminivå på stödfonden

Tandläkarförbundet har en stödfond som i dag uppgår till 9,5 miljoner kronor. I en proposition hemställde FS att fonden ska ha en miniminivå som definieras varje år i budgeten och som FS ska kunna utnyttja om verksamheten behöver avvecklas. Kostnaden för detta beräknas till 8,6 miljoner.

Förbundsmötet röstade för FS förslag.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch