Nya studier om faran med snus
Vid seminariet presenteras nya studier om snusets faror. Foto: Colourbox

Nya studier om faran med snus

Riksstämman 2016 17 nov 2016
Dela artikeln
– Tobak till snus odlas på ett miljövidrigt sätt som inte alls stämmer med FN:s hållbarhetsmål som Sverige har skrivit under, säger Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

Lena Sjöberg är moderator vid ett symposium som försöker ge svar på frågor som:

●    Hur påverkas munnen av snus?
●    Hur stor är risken för cancer?
●    Hur jobbar man bra med tobaksprevention på kliniken?

Även om hälsoeffekterna av snus är dåligt utforskade, finns det en mängd undersökningar som visar att snus är skadligt för kroppen, enligt Lena Sjöberg, som är tandläkare på folktandvården i Norrköping och ordförande i Tandvård mot tobak.

– Vi kommer att presentera nya studier som ger belägg för att det finns faror med snusning. Snus ger fosterskador, hjärtkärlskador och munslemhinneskador, som är plågsamma även om man inte dör av dem. Snus ökar också risken för cancer i bukspottkörteln, berättar hon.

En svårighet med att göra stora studier om snusets effekter är att få använder enbart snus, det är ofta ett blandbruk. Ett annat problem är att det saknas pengar att bedriva forskning.

– Många jämför snus med rökning, men det är en dålig jämförelse. Ingenting är så farligt som att röka. Man ska i stället jämföra med att inte använda tobak alls.

Om tobak kom som en ny produkt i dag, skulle den inte få föras in i Sverige med nuvarande giftlagstiftning, enligt Lena Sjöberg.

– Tobak säljs med undantagslagar, som finns för att tobaksindustrin är stark.

Tandvården kan motverka tobaksindustrins påverkan genom att jobba aktivt med tobaksprevention. Ett första steg är att ställa frågor om tobaksbruk vid varje patientbesök.

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården, och det innebär att tandvården ska jobba med de här frågorna, betonar hon.

Program vid odontologisk riksstämma 2016

Vad? Döden i dosan.
Vem? Jan-Michael Hirsch, Mats Wallström, Kristina Edman och Lena Sjöberg (moderator).
När? Torsdag den 17 november klockan 15.15–16.15.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch