Nya tandläkare missnöjda med delar av sin utbildning
Bara sex procent av tandläkarna utbildade i Göteborg är nöjda med undervisningen de fick i ledarskap. Flest nöjda utbildades i Umeå, men även där är knappt hälften nöjda eller mycket nöjda.

Nya tandläkare missnöjda med delar av sin utbildning

21 okt 2013
Dela artikeln
Många nylegitimerade tandläkare är missnöjda med undervisningen de fick i ledarskap, teamtandvård, tandvårdsstödet och praktikadministration. Minst nöjda är de som utbildades i Göteborg.

De allra flesta nya tandläkare i landet är nöjda eller mycket nöjda med den teoretiska undervisningen på grundutbildningen. De flesta är också nöjda med den praktiska delen av utbildningen.

Däremot är mindre än en fjärdedel av nya tandläkare utbildade i Sverige nöjda eller mycket nöjda med undervisningen de fick i ledarskap, teamtandvård, tandvårdsstödet och praktikadministration. Minst nöjda är tandläkarna utbildade i Göteborg.

Det visar Framtidens tandläkare, en stor enkätundersökning gjord på uppdrag av Sveriges Tandläkarförbund.

Samtliga 613 tandläkare med svensk utbildning som legitimerades 2010 till 2012 fick enkäten. 73 procent, 444 personer, har svarat. Liknande undersökningar har gjorts 2001, 2004, 2007 och 2010.

Få nöjda

Ingen ny tandläkare som gick utbildningen i Göteborg är mycket nöjd med undervisningen de fick i ledarskap, teamtandvård, tandvårdsstödet och praktikadministration. Och få anger att de är nöjda.

Läget är bara lite bättre bland tandläkare utbildade på de andra orterna. Mellan åtta och 31 procent är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen i ledarskap, teamtandvård, tandvårdsstödet och praktikadministration – andelen varierar något mellan ämnena och skolorna.

Det enda undantaget är ledarskapsutbildningen för dem som läste i Umeå. 47 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen som de fick.

Privattandläkare mer nöjda med lönen

Knappt 16 procent av de nylegitimerade tandläkarna är anställda av privata företag eller jobbar som egenföretagare. Undersökningen visar att de är mer nöjda med lönen, arbetsmiljön och karriärmöjligheterna än nya tandläkare inom folktandvården.

* 72 procent av tandläkarna som arbetar i privatsektor är nöjda med lönen.

* Bara 31 procent av tandläkarna anställda inom folktandvården är nöjda med lönen.

* Kring 70 procent av privattandläkarna är nöjda med arbetsmiljön. Bland folktandvårdsanställda är bara hälften nöjda.

* 74 procent i privat sektor är nöjda med karriärmöjligheterna, jämfört med 58 procent inom folktandvården.

Tillräckliga teoretiska kunskaper

Undersökningen visar också att:

* 93 procent anser att utbildningen gav tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare.

* 96 procent av Sveriges nya tandläkare anser att de fick tillräckliga kunskaper under utbildningen för att självständigt söka och värdera kunskap. Andelen har ökat kontinuerligt sedan 2001, då 81 procent ansåg sig ha fått det.

* Runt 60 procent är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen i yrkesetik – förutom i Umeå där ingen var mycket nöjd och bara 30 procent var nöjda.

* Fyra procent har påbörjat en forskarutbildning och tolv procent planerar att göra det.

* Nästan 40 procent planerar att specialisera sig. Intresset är störst för protetik, ortodonti och oralkirurgi.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
  1. Kommentar från Göran Bjerkstig 22 oktober 2013:

    Betyder det att Göteborg är den tandläkarhögskola som faller sämst ut även i denna undersökning, eller beror detta mitt intryck på ett medvetet urval av vissa fakta i artikeln? Hur såg det ut i de andra frågeställningarna?

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch