Nya verktyg för bättre munhälsa

Munhälsa 31 maj 2021
Dela artikeln
Nu lanserar Socialstyrelsen en ny webbutbildning om munhälsa och munvård för personer som behöver hjälp med detta. Myndigheten ger samtidigt ut en vägledning för god munhälsa hos personer med demenssjukdom.

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför vill främja insatser för en god munhälsa.

Nu finns alltså ett vägledande dokument på plats, som bland annat riktar sig till tandvårdspersonal, men även till personal inom socialtjänst, och hälso- och sjukvård. I vägledningen finns information om demenssjukdom, samt rekommendationer och verktyg för att stödja munhälsan hos den som är drabbad.

Den nya webbutbildningen tar upp grunderna i munhälsa och munvård, till exempel vad detta betyder för hälsan, och hur man förebygger ohälsa i munnen. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med personer som behöver stöd med sin munvård.

Läs mer

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch