Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten
Ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten, enligt Statskontorets nya rapport. Foto: Colourbox

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

NY RAPPORT 8 jan 2020
Dela artikeln
Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.

Ett nytt klagomålssystem infördes i januari 2018. Numera ska patienterna i första hand vända sig till vårdgivare, patientnämnder eller förtroendenämnder om de är missnöjda. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder bara de allvarligaste fallen.

Enligt Statskontoret, som har utvärderat reformen, har hanteringen av klagomålen blivit effektivare, men det nya systemet har ännu inte bidragit till att stärka patientsäkerheten.

Plus och minus
På plussidan, enligt Statskontoret, är att patienterna snabbare får svar på sina klagomål med det nya systemet.

I och med att IVO nu bara utreder de allvarligaste klagomålen, har myndigheten börjat föra över resurser från klagomålshantering till egeninitierad tillsyn, som var ett syfte med reformen.

Johan Blomgren

– Eftersom det är färre tandvårdsärenden som kommer till IVO tar det kortare tid att hantera dem. Då får IVO tid över till fler egeninitierade tillsyner, säger Johan Blomgren, tillsynstandläkare på IVO och myndighetens nationella samordnare för tandvården.

Har inte stärkt patientsäkerheten
På minussidan är att patienterna har svårt att hitta rätt i klagomålssystemet och är ofta missnöjda med svaren de får från vårdgivarna.

Dessutom bidrar klagomålssystemet ännu inte till att stärka patientsäkerheten i någon större utsträckning, enligt Statskontoret.

Det man lär sig av patientklagomål stannar ofta på lägre nivåer inom verksamheten. Om det inte blir någon sammanställning eller analys av klagomålen drar man inte lärdom på riksnivån, menar Statskontoret, som vill att vårdgivarna ska använda klagomålen som ett underlag i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

IVO:s roll
IVO:s roll tas upp i utvärderingen. Statskontoret rekommenderar IVO att fortsätta överföra resurser till den egeninitierade tillsynen.

Statskontoret tycker också att det är IVO:s uppgift att säkerställa att patienternas klagomål hanteras på ett enhetligt och rättssäkert sätt.

Johan Blomgren håller med om det.
– Vad gäller klagomålen som kommer till oss, jobbar vi hela tiden med detta. Vi samlar ihop alla klagomål för att se var de största bristerna finns. Var ska vi lägga krutet? Resultatet sammanfattas i IVO:s återkommande tillsynsrapporter.

Små vårdgivare saknar förtroendenämnd
Ett problem som Johan Blomgren ser beror på hur tandvården är organiserad.

– Inom privattandvården finns det många små vårdgivare som inte tillhör någon branschorganisation. Dessa vårdgivare saknar förtroendenämnd att hänvisa missnöjda patienter till.

IVO:s riskanalyser baseras bland annat på klagomålen som kommer in till myndigheten samt på rapporter som patientnämnderna lämnar till IVO om klagomålen som de tar emot. Kunskapen om klagomål som hanteras direkt av vårdgivare är däremot inte heltäckande, enligt Johan Blomgren.

Mer pengar till patientnämnder
Enligt Statskontoret behöver patientnämnderna i landet få tillräckliga resurser från regionerna för att kunna fungera bra. I dag har många det, men inte alla.

En annan rekommendation från Statskontoret är att regeringen bör finansiera Sveriges kommuner och regioners arbete med att utveckla 1177 Vårdguiden så att patienter kan framföra klagomål via webbtjänsten.

Läs Statskontorets rapport ”Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården – Slutrapport” här.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "IVO-fall 2020"

Farliga tandläkare till ansvarsnämnden

Etik Det finns mellan 50 och 100 farliga tandläkare i Sverige, uppskattar ­Johan Blomgren, tillsynstandläkare på Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO). I september blev två av dem av med legitimationen.
16 dec 2020
Plusmaterial

Tandläkare slipper prövotid

Etik En tandläkare i Västra Götaland får IVO-kritik för brister i sin journalföring, röntgenhantering och patientomhändertagande, men slipper prövotid. Bakom anmälan ligger en konflikt med en kollega, enligt den anmälda tand­läkaren.
24 nov 2020
Plusmaterial

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Etik Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
19 nov 2020
Plusmaterial

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Etik Tvååringen fick inte bedövning när en tand skulle tas bort. Det kan ha bidragit till flickans tandvårdsrädsla, enligt Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).
30 sep 2020
Plusmaterial

Sex tandläkare blir av med legitimationen

Etik Sex tandläkare har blivit av med legitimationen under våren. Samtliga visar stora kunskapsbrister i odontologi och grov oskicklighet, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
9 sep 2020
Plusmaterial

Påkörd av städfordon – tänderna skadades

Lex Maria Tänderna skadades när en patient blev påkörd av ett skenande städmaskin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
19 aug 2020

Kritik för planlös behandling

Etik Under två års tid gjorde tandläkaren aldrig någon fullständig undersökning med efterföljande terapiplanering. I stället för struktur och noggrannhet blev det provisoriska lösningar. Flera tänder förlorades när behandlingen drog ut på tiden.
12 aug 2020
Plusmaterial

Implantatbehandling får kritik

Etik En trasig hörntand ersattes med implantat, men patienten var missnöjd och kontaktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren får kritik för undermåligt förarbete.
25 jun 2020
Plusmaterial

Bettutvecklingsmiss kostar tioåring två framtänder

Etik Tandläkaren missade att flickans hörntänder hade fel läge. När patienten kom tillbaka som tioåring var framtänderna intill så pass skadade att de måste dras ut.
17 jun 2020
Plusmaterial

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Etik Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
27 maj 2020
Plusmaterial

Klinik utan kvalitetsarbete får kritik från IVO

Etik Varje tandvårdsmottagning ska arbeta med kvalitet och utföra vård på ett patient­säkert sätt. Att fastställa och dokumentera vilka processer och rutiner som gäller är ett viktigt led i det – även på små kliniker.
13 maj 2020
Plusmaterial

Tandläkare mister legitimation

Etik En tandläkare i Skåne har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Samtliga 16 granskade patientfall visar stora brister, enligt HSAN.
25 mar 2020
Plusmaterial

Tandhygienist missade cysta i flera år

Etik En ung kvinna hade en stor cystisk förändring som missades i åratal på tandvårdskliniken. Patienten skulle kallas till tandläkare, men träffade i stället tandhygienist i flera år. Avvikelsen var synlig på röntgenbilderna, men uppmärksammades inte.
18 mar 2020
Plusmaterial

Färre fall för IVO med nytt system

Patientsäkerhet IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?
11 mar 2020

Ödmjukhet bra strategi efter kritik

Etik Det lönar sig att inse sina brister och vara ödmjuk inför Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En tandläkare i Skåne som har fått omfattande kritik har visat att han förstår kritiken och vad han behöver göra för att komma till rätta med bristerna. IVO:s bedömning är att tandläkarens förslag är rimliga.
3 mar 2020
Plusmaterial

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

VAD HAR IVO SETT? Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bristfälliga rotfyllningar är ett annat problemområde, enligt Johan Blomgren, IVO:s nationella samordnare för tandvård.
2 mar 2020

Bettkorrigeringen blev bra, men karies förstörde tänderna

Lex Maria Patienter som behandlas av olika specialister och behandlare under lång tid får inte alltid den ”vanliga” tandvården som de också behöver.
26 feb 2020
Plusmaterial

Kritik efter strul med remisser

Etik En tandvårdsrädd patient hade besvär med en visdomstand och skulle remitteras till käkkirurg, men remissen kom aldrig iväg. Vårdgivaren behöver se över rutinerna för remisshantering, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
4 feb 2020
Plusmaterial

Tandläkare förstörde friska tänder

Etik Privattandläkaren förstörde flera nästan helt friska tänder och använde borr för att ta bort överväxt av tandkött. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omfattande brister.
30 jan 2020
Plusmaterial

Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Etik Den som driver en tandläkarpraktik behöver inte vara legitimerad tandläkare, men vårdgivaren måste vara tydlig i sin information. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
9 jan 2020
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch